A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról

1. § (1) A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban: Eötvös Ösztöndíj) külföldi posztgraduális képzésben, továbbá külföldi kutatóhelyen, alkotóműhelyben kutatói, illetve művészeti továbbképzésben való részvételt tesz lehetővé.

(2) *  Eötvös Ösztöndíjban részesülhetnek olyan, felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgárok, akik hazai szakmai tevékenységükkel bizonyították kiemelkedő képességüket.

2. § *  Kiemelkedő képességűnek az tekintendő, akiről szakterülete két, nemzetközileg elismert hazai vagy külföldi tudósa, művésze ezt ajánlás formájában állítja. Az ajánlók írásos véleményét a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) szerzi be.

3. § Az Eötvös Ösztöndíj nyílt pályázás útján, a pályázati felhívásban szereplő tudomány-, művészeti területeken vagy a pályázó által művelt, de a felhívásban nem szereplő területeken nyerhető el.

4. § A pályázási feltételek:

a) két szakmai ajánló véleménye,

b) fogadókészség (egyetemtől, kutatóintézettől, könyvtártól, levéltártól, múzeumtól, művészeti akadémiától szerezhető be),

c) kizárólag az ösztöndíjból folyósítandó költségeket tartalmazó költségterv (az egyéb felmerülő költségeket a pályázó igazolja),

d) külföldi tanulmányokra, munkára vonatkozó részletes terv,

e) a külföldi tanulmányokhoz, munkához szükséges nyelvtudás, melyet állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány tanúsít.

5. § (1) *  Az Eötvös Ösztöndíj legalább három hónapra adható, amely egyszer, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

(2) Az Eötvös Ösztöndíj indokolt esetben többször is odaítélhető.

6. § (1) *  A Közalapítvány gondoskodik az Eötvös Ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg gazdaságos felhasználásáról. Meghatározza országonként évente az ösztöndíjasok devizaellátmányát. A Közalapítvány dönt az ösztöndíjasoknak adható egyszeri dologi kiadás mértékéről, biztosítja az egyszeri oda- és visszautazás költségét.

(2) *  A Közalapítvány - külön jogszabályban foglaltak szerint - közzéteszi a pályázati felhívást, elbírálja a pályázatokat és odaítéli az ösztöndíjakat. Az ösztöndíjasok névsorát nyilvánosságra hozza.

(3) *  Az oktatásért felelős miniszter az Eötvös Ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg terhére * 

a) intézi az ösztöndíjasok kiutazását (beleértve a devizaellátmány biztosítását),

b) biztosítja a kiutazók számára a kezdéshez szükséges ellátmányt az indulás előtt,

c) * 

(4) *  Az ösztöndíjas hazajövetele után egy hónapon belül szakmai beszámolót készít külföldi útjáról a Közalapítvány számára. A Közalapítvány előírhatja, hogy az ösztöndíjas hazajövetele után egy éven belül hazai szakmai, tudományos fórumon számoljon be külföldi munkájának eredményeiről.

(5) *  Az Eötvös Ösztöndíj segítségével létrejött valamennyi munkán fel kell tüntetni, hogy „Készült a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával”.

7. § (1) * 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére