A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

130/1994. (X. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között Tallinnban, 1994. április 28-án aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1994. július hó 13. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között Tallinnban, 1994. április 28-án aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

- kiemelve, hogy a magyar-észt kulturális-oktatási kapcsolatoknak nagy hagyománya van, és mindkét Félnek érdekében áll a hagyományos kapcsolatok folytatása,

- attól a szándéktól vezérelve, hogy a két ország és állampolgárai közötti barátságot a kultúra és művészet sajátos eszközeivel tovább mélyítse,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a kultúra, a művészet, a tudomány és az oktatás terén megvalósuló együttműködés által is hozzájárulnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet I. és II. Záróokmányaiban, valamint a Párizsi Chartaban foglaltak megvalósításához

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek megállapodtak, hogy erősítik a Magyarország és Észtország közötti kulturális együttműködést, közös szemináriumokat, szimpóziumokat, kiállításokat és kulturális napokat rendeznek.

A másik Fél szakembereit meghívják az országaikban tartandó nemzetközi kulturális rendezvényekre és eseményekre, minden lehetséges módon támogatva a kulturális intézmények és szervezetek közvetlen kapcsolatait.

2. Cikk

A Felek támogatják az országaik színházai és művészeti ügynökségei közötti kapcsolatokat, elősegítik a művészek, együttesek, a zenei és színházi szakemberek cseréjét.

3. Cikk

A Felek újságírókat, művészeti kritikusokat hívnak meg kulturális rendezvényeikre, abból a célból, hogy információt nyújtsanak a másik ország kulturális életéről.

4. Cikk

A Felek elősegítik a múzeumok és a könyvtárak közötti közvetlen együttműködést, a kiállítások, a szakemberek, a múzeumi kiadványok és egyéb információs anyagok cseréjét.

5. Cikk

A Felek támogatják a művészek részvételét a nemzetközi képzőművészeti alkotótelepeiken és összejöveteleiken.

Kölcsönösen meghívnak szakértőket nemzetközi versenyeik zsűrijébe.

6. Cikk

A Felek támogatják szakembereik és intézményeik közvetlen kapcsolatát a filmművészet terén.

7. Cikk

A Felek támogatják a két ország köz- és felsőoktatási intézményei és tudományos kutatóintézetei közötti együttműködést, a tudósok, az oktatók, az egyetemisták, a publikációk és az információ cseréjét.

8. Cikk

A Felek ösztönzik az amatőr kórusok, zenekarok és népi-táncegyüttesek kölcsönös részvételét a két országban rendezendő nemzetközi fesztiválokon, versenyeken és más rendezvényeken.

9. Cikk

A Felek támogatják a rádió és televízió szervezeteik közötti együttműködést.

10. Cikk

A Felek támogatják a másik ország irodalmi alkotásainak fordítását és kiadását, műfordítók nyelvi és szakmai képzését, valamint továbbképzését.

11. Cikk

A Felek fejlesztik együttműködésüket a finnugor rokon népek nyelvének és kultúrájának kutatásában, elősegítik ezek fennmaradását, kulturális értékeik szélesebb körben történő megismertetését, támogatják ezen a területen a két- és többoldalú közös programokat.

A Felek minden év októberében megünneplik a Rokon Népek Napját.

12. Cikk

A Felek támogatják a magyar nyelv tanítását Észtországban, illetve az észt nyelv tanítását Magyarországon. E célból lektorokat vendégtanárokat, hallgatókat, tananyagokat cserélnek, valamint résztvevőket fogadnak a magyar, illetve az észt nyelv nyári egyetemein.

A Felek készségüket fejezik ki a Tartui Egyetemen a magyar nyelv és irodalom, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen az észt nyelv és irodalom szak beindításához és további fenntartásához.

13. Cikk

A Felek támogatják a Magyar-Észt és Észt-Magyar Társaság, az Észtországi Magyarok Munkácsy Mihály Kulturális Egyesülete, valamint más, a két ország közötti kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló társadalmi szervezetek tevékenységét.

14. Cikk

A Felek támogatják a tallinni Magyar Kulturális Képviselet tevékenységét, és elősegítik, hogy hasonló észt intézmény nyíljon Budapesten.

15. Cikk

A Felek együttműködnek az egymás területére került kulturális javak felkutatásában, megőrzésében, jogtalan elvitel esetén azok visszaszolgáltatásában. Közös erőfeszítéseket tesznek a kulturális javak illegális forgalmának visszaszorításában.

16. Cikk

Az Egyezmény alapján a Felek meghatározott időtartamú együttműködési terveket készítenek, amelyeket felváltva Magyarországon és Észtországban írnak alá a miniszterek találkozóin.

17. Cikk

Ez az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez előírt belső rendelkezéseknek.

Ez az Egyezmény a hatálybalépéstől számított 5 évig marad érvényben, de hatálya automatikusan meghosszabbodik további 5-5 évre, amennyiben a lejárat előtt 6 hónappal írásos formában a Felek egyike sem mondja fel.

Ez az Egyezmény 1994. április 28-án, Tallinnban készült, két példányban, magyar és észt nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. július 13-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére