A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1995. (VIII. 11.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megváltoztatásáról

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Pest Megyei KÁVA községben a Bényei u. 7. szám alatt lévő egykori Förster-kúria épületét.

(2) A védelem kiterjed a Káva 1. számú tulajdoni lapon, 232/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 4179 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő épületre.

(3) A műemléki védettség elrendelésének célja a XIX. század első feléből származó, később többször átalakított, klasszicizáló kúriaépület építészeti értékeinek megóvása.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Pest megyei TÖK községben a Kútvölgy u. 5. szám alatt lévő lakóépületet.

(2) A védelem kiterjed a Tök 208. számú tulajdoni lapon, 118 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 388 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő épületre.

(3) A műemléki védettség elrendelésének célja a feltehetően középkori eredetű egykori fogadóépület építészeti értékeinek, és a község központjában lévő, településképi szempontból is értéket képviselő épület megóvása.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a BUDAPEST főváros II. kerület, Hűvösvölgyi út 116. szám alatt lévő, egészségügyi célokat szolgáló épületegyüttest.

(2) A védelem kiterjed a Budapest II. kerület, 706. tulajdoni lapon nyilvántartott 11 186 helyrajzi számú 406 054 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő épületegyüttesre.

(3) A műemléki védettség célja a városképi szempontból is jelentős, építészetileg kiemelkedő épületegyüttes megőrzése a jövő számára.

4. § A műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére