A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/1995. (XII. 19.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlék védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - az 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Városképi jelentőségűvé nyilvánítjuk a Bács-Kiskun megye Kunszentmiklós, Kálvin tér 3. számú és a kunszentmiklósi 1885 tkv. betétben 1825 hrsz. alatt a Református Egyházközség tulajdonaként nyilvántartott úgynevezett Öreggimnázium (volt Református Ógimnázium) épületét. A műemléki védelem kiterjed az épület utcai homlokzatára, tetőzetére és tömegarányaira.

(2) A védelem célja a település múltjával szorosan összefonódott, jó tömegarányú és városképileg jelentős helyen álló épület képének megőrzése.

2. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karban tartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére