A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/1995. (XI. 14.) NM rendelet

a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről

A népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről szóló - többször módosított - 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Betegségek Nemzetközi Osztályozása IX. Revíziója helyett az ENSZ Egészségügyi Világszervezete által közzétett „Betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása, Tizedik Revízió”  *  (a továbbiakban: BNO-10) alkalmazandó 1996. január 1. napjától minden olyan dokumentáción, illetve adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél, amikor külön jogszabály alapján a betegségeket kódjelekkel fel kell tüntetni.

2. § A BNO-10 kódrendszer ötödik jegyre történő albontását szakmánként az illetékes szakmai kollégium felügyelete mellett az országos orvosszakmai intézetek végzik el.

3. § Ez a rendelet 1995. december 31. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a Betegségek Nemzetközi Osztályozása IX. Revíziója alkalmazásának bevezetéséről szóló 37/1978. (Eü. K. 30.) EüM utasítás a hatályát veszti, valamint a 68.045/1979. (Eü. K. 19.) EüM hivatalos közlemény a „Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) IX. Revíziójához csatlakozó mesterséges kódszámokról és a halálokok kódszámának bejegyzéséről a halottvizsgálati bizonyítványba” visszavonásra kerül.


  Vissza az oldal tetejére