A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/1995. (VI. 13.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv módosításainak kihirdetéséről

[A Magyar Köztársaság vonatkozásában

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. szeptember 16. napján aláírt - a 35/1990. (II. 28.) MT rendelettel kihirdetett - Jegyzőkönyv

- Londoni Módosítása 1994. február 7. napján,

- Koppenhágai Módosítása 1994. augusztus 15. napján,

- Koppenhágai kiegészítése 1993. szeptember 22. napján

hatályba lépett.]

1. § A Kormány „Az ózonréteget lebontó anyagokról” szóló, Montreálban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyvnek

a) a részes államok 1990. júniusi, Londonban tartott konferenciáján elfogadott módosítását,

b) a részes államok Koppenhágában, 1992 novemberében tartott konferenciáján elfogadott módosítását,

c) a részes államok Koppenhágában, 1992 novemberében tartott konferenciáján elfogadott kiegészítését

jelen rendelettel kihirdeti.

2. § (1) A Londoni Módosítás magyar nyelvű szövege a következő:  * 

(2) A Koppenhágai Módosítás magyar nyelvű szövege a következő:  * 

(3) A Koppenhágai Kiegészítés magyar nyelvű szövege a következő:  * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2. § (1) bekezdése tekintetében 1994. február 7. napjától, a 2. § (2) bekezdése tekintetében 1994. augusztus 15. napjától, a 2. § (3) bekezdése tekintetében pedig 1993. szeptember 22. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére