A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1996. (XII. 4.) TNM rendelet

a tartalékos hadkötelesek rendkívüli állapot idején történő meghagyásáról

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtásáról rendelkező 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 106. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tartalékos hadkötelesek meghagyására az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter kabinetje hadköteles köztisztviselőire (a továbbiakban: köztisztviselő), valamint az Információs Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban együtt: Hivatal), valamint azok tartalékos hadköteles közalkalmazottaira (a továbbiakban: közalkalmazott).

2. § Valamennyi közalkalmazott meghagyásával kapcsolatos ügyintézést a Hivatal személyzeti szerve látja el. A köztisztviselő meghagyásával kapcsolatos ügyintézést az illetékes személyügyi szerv látja el.

3. § A Hivatal személyzeti szerve elkészíti a beosztásban meghagyásra maradók névjegyzékét, valamint az abban bekövetkezett változásokat e rendelet melléklete szerint, és a főigazgató útján megküldi a honvédség vezérkari főnökének.

4. § A meghagyási feladatok végrehajtását - a vonatkozó jogszabályban meghatározottakon kívül - a Hivatal főigazgatója által megbízott vezető ellenőrzi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Melléklet a 6/1996. (XII. 4.) TNM rendelethez

Névjegyzék

a Magyar Honvédség Vezérkari Főnöke részére
a ................................. -nél (szerv megnevezése)
beosztásban meghagyásra maradó tartalékos hadköteles
dolgozókról

A szervezet pontos címe, telefonszáma:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

Fsz. Név Sz. év, hó, nap Anyja neve Beosztása Lakcíme
..................................................
a szerv vezetőjének neve
(aláírása)

  Vissza az oldal tetejére