A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1996. (V. 22.) KTM-MKM együttes rendelet

műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - az 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtásáról kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Megszüntetjük

a) a Hajdú-Bihar megyei Nádudvar, Tökhalom, 14/0 számú tulajdoni lapon, 0915/3 helyrajzi szám alatt felvett műemlék jellegű, 9543 törzsszámú pásztorszállás és bikaistálló;

b) a Baranya megyei Majs, Ormánypuszta majorban, 020/20 és 025/1 helyrajzi számú ingatlanokon

- városképi védettségű, 9844 törzsszámú cselédházak, kilenc épület,

- városképi védettségű, 9846 törzsszámú kukoricagóré,

- városképi védettségű, 9847 törzsszámú istálló,

- városképi védettségű, 9848 törzsszámú istálló,

- városképi védettségű, 9849 törzsszámú magtár;

c) a Somogy megyei Mesztegnyő, Vörösmarty u. 128. számú tulajdoni lapon, 232 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, városképi jelentőségű, 9905 törzsszámú népi lakóépület;

d) a Győr-Moson-Sopron megyei Sopron, Pócsi u. 11. számú, a soproni 4213/0-8, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229 számú tulajdoni lapokon, 2277-2290 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon álló lakóépület 8167 törzsszámú műemlék jellegű

védettségét.

(2) Magyarország Műemlékjegyzékének felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az (1) bekezdésben felsorolt épületek különböző okokból megsemmisültek, így a műemléki védelem okafogyottá vált.

2. § (1) Megszüntetjük a Budapest V. ker., Mérleg u. 4. sorszám és az 1176 számú tulajdoni lapon, 24515/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 810 m2 területű ingatlan műemléki védettségét.

(2) Az (1) bekezdésben leírt - műemléki védelem alatt álló ingatlan megosztása során keletkezett - ingatlanon álló modern irodaépület műemléki értéket nem képvisel, ezért nincs ok az új ingatlan műemléki védettségének fenntartására.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére