A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1996. (III. 20.) IKM rendelet

a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a feltalálói tevékenységük, illetve iparjogvédelmi munkásságuk alapján miniszteri elismerésben részesülő személyekre terjed ki.

A díj alapítása

2. § (1) A Jedlik Ányos-díj - az e rendelettel a Magyar Szabadalmi Hivatal centenáriuma alkalmából alapított szakmai díj - a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismeréseként adományozható.

(2) Évente öt díj adományozható. Közös feltalálói tevékenység, illetve iparjogvédelmi munkásság esetén a díj megosztva is adományozható.

(3) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap.

(4) A plakett 9 cm átmérőjű kétoldalas bronzérem. Előlapját Jedlik Ányos domború mellképe díszíti, a „Jedlik Ányos-díj” körirattal. Hátlapja domború kráterszerű képződményt ábrázol, kipattanó - az alkotó gondolatot, a találmányt szimbolizáló - szikrákkal, valamint a „Magyar Szabadalmi Hivatal 1896-1996” felirattal. Pereme a kitüntetett nevét és a művész „AT” monogramját tünteti fel.

3. § *  (1) A Jedlik Ányos-díjjal a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap ötszörös összegének megfelelő jutalom jár, amely az általános szabályok szerint adóköteles.

(2) *  A díjjal járó jutalom forrása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése.

A díj adományozása

4. § (1) *  A Jedlik Ányos-díjat - a Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter által átruházott jogkörben - a Hivatal elnöke adományozza.

(2) Az elismerésre javaslatot tehetnek az érintett állami szervek, gazdálkodó szervezetek, valamint szakmai és érdekképviseleti szervezetek.

(3) Külföldi állampolgár elismerése esetén be kell szerezni a külügyminiszter egyetértését.

(4) A díj adományozására évente egyszer, a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.

5. § (1) *  A Jedlik Ányos-díjat a Hivatal elnöke vagy megbízottja ünnepélyes keretek között adja át a kitüntetetteknek.

(2) *  Az elismeréseket és a kitüntetettek érdemeit meg kell hirdetni a Hivatal hivatalos lapjában.

6. § (1) A Jedlik Ányos-díj nem adományozható annak, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) *  Méltatlanná válik az elismerésre, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személytől a díjat vissza kell vonni, s a visszavonást meg kell hirdetni a Hivatal hivatalos lapjában.

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezés

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére