A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/1996. (IX. 13.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei TÁPLÁNSZENTKERESZT község, Petőfi Sándor u. 20. szám, a 310. számú tulajdoni lapon, 257/3 hrsz. alatt, a Községi Önkormányzat tulajdonaként nyilvántartott lakóépületet. A műemléki védelem kiterjed a 2683 m2 területű ingatlan teljes területére, melléképítményekre, tartozékokra (burkolatok, nyílászárók, stukkódíszek stb.), valamint a berendezési tárgyakra.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a XVIII. század végén klasszicizáló késő barokk stílusban épült emeletes kastély egységes külső képének és belső beosztásának, valamint építészeti részleteinek megőrzése a megcsonkított kertjében.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei TÁPLÁNSZENTKERESZT község, Fő utca 4. szám, a 102. számú tulajdoni lapon, 2 hrsz. alatt nyilvántartott Széchenyi kastély épületet. A műemléki védelem kiterjed a 3769 m2 területű ingatlan teljes területére, tartozékaira.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a barokk és romantikus stílusban épült kastély értékes történeti és építészeti részleteinek, megjelenésének végveszélytől való megóvása és átmentése az utókorra.

3. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei LÓCS község, Fő u. 37. szám, a 157., 158. számú telekkönyvi betétben, 81 és 82 hrsz. alatt nyilvántartott Csikor-kúria épületet. A műemléki védelem kiterjed a 2698+5733 m2 ingatlanok teljes területére, melléképítményekre, tartozékokra.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja, a XVIII. században épült barokk kúria átöröklött építészeti részleteinek, külső képének és belső díszeinek, valamint magtárépületének és kerítésépítményének megőrzése, megtartása.

4. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei TORONY község, Újvári utca 38. szám, a 328. számú telekkönyvi betétben, 242 hrsz. alatt, a Községi Önkormányzat tulajdonaként nyilvántartott Általános Iskola épületet. A műemléki védelem kiterjed a 9965 m2 ingatlan teljes területére, melléképítményekre, tartozékokra.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja, hogy az egykori Pick Vilmos kastélyaként ismert épület több építési szakaszban a XVII. századig visszavezethető, és még meglévő építészeti részletei, valamint egységes megjelenése megőrzésének biztosítása.

5. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei JÁK nagyközség, Szabadnép utca 50. szám, az 1267. számú telekkönyvi betétben 801/30 hrsz. alatt nyilvántartott Leidenfrost-kúria épületet. A műemléki védelem kiterjed a 2.0900 m2 ingatlan teljes területére, melléképítményekre, tartozékokra.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a XIX. század közepén angol romantikus (késő Windsor) stílusban épült és parkkal övezett kúria teljes külső képe és belső részletei megőrzésének és megtartásának biztosítása.

6. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Somogy megyei KARÁD község, Kossuth Lajos utca 2. szám, az 1057/1 hrsz. alatt, a Karád Község Önkormányzata tulajdonaként nyilvántartott épületet. A műemléki védelem kiterjed a 2518 m2 területű ingatlan egészére.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja a XVIII. század végén épült „L” alaprajzú épület megőrzése, amely épület boltozott oldalfolyosóról nyíló csehsüveg boltozatú helyiségekből áll.

7. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Somogy megyei BÁBONYMEGYER község, Dózsa György út 39. szám, 243 hrsz. alatti, a 325. számú telekkönyvi betétben, a Református Egyházközség tulajdonaként nyilvántartott ingatlanon álló református templomot. A védelem kiterjed az 5699 m2 területű ingatlanra, melléképületekre, tartozékokra és berendezési tárgyakra.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja az 1784-ben épült templom megőrzése, amely templom deszkamennyezetének ornamentális festését 1949-ben Rudnay Gyula tervei alapján Kovács Tibor készítette.

8. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Baranya megyei VILLÁNY község, Móra Ferenc u. 1. szám, 113. számú tulajdoni lapon, 12 hrsz. alatt, a Villányi Görögkeleti Szerb Egyházközség tulajdonaként nyilvántartott görögkeleti szerb templomot. A műemléki védelem kiterjed a 935 m2 ingatlan teljes területére, az ingatlanon elhelyezkedő templomra és teljes belső berendezésére, a plébánia épületre és a falazott kerítésre.

(2) A műemléki védelem célja a település szempontjából meghatározó épületegyüttes megőrzése. Az építészeti értékén kívül jelentős művészettörténeti értéket képviselő belső berendezés megőrzése a védelemmel biztosítható.

9. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Baranya megyei PÉCS város, Székely Bertalan utca 11. szám, 288. számú tulajdoni lapon, 15428 hrsz. alatt nyilvántartott lakóház épületet. A műemléki védelem kiterjed a 460 m2 ingatlan teljes területére, valamint az épületnek a 15.429 hrsz.-ú közterületbe nyúló részére.

(2) A műemléki védelem célja a századfordulón a pécsi Mecsek-oldali nagy területű szőlőkhöz épített, sajátos lombfűrészes technikával díszített szőlőházak egyik jelentős képviselőjének védelme és példamutató megőrzése.

10. § (1) Városképi jelentőségűvé nyilvánítjuk a Baranya megyei SZABADSZENTKIRÁLY község, Ady Endre u. 2. szám, 161. számú tulajdoni lapon, 80 hrsz. alatt a Szabadszentkirályi Önkormányzat tulajdonaként nyilvántartott volt iskolaépületet. A műemléki védelem kiterjed az 1881 m2 ingatlan teljes területére.

(2) A védelem célja a központban álló, a XIX. század második felében érett historizáló stílusban épített középületnek megőrzése, a község arculatának megtartásában elfoglalt szerepéhez méltóan.

11. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Baranya megyei PÉCS város, Király u. 11. szám, 2306. számú tulajdoni lapon felvett, 17536 hrsz. alatt, a Baranya Megyei Közgyűlés tulajdonaként nyilvántartott Levéltár épületet. A műemléki védelem kiterjed a 3343 m2 ingatlan teljes területére (fő- és melléképület, támfalak), tartozékokra, a főépület földszinti helyiségeinek díszítőfestésére.

(2) A védelem célja a pécsi Király utca egyik legkvalitásosabb középületének, az 1871-1872 között Ivánkovits István építész tervei szerint, a késő romantika és az érett historizmus közötti átmeneti stílusban a Pénzügyigazgatóság számára emelt épület értékeinek megőrzése.

12. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei CSERÉPVÁRALJA községben, a 7. számú tulajdoni lapon, 382 hrsz. alatt nyilvántartott, Dobó u. 4. számú barlanglakást, amely a Cserépváraljai Községi Önkormányzat tulajdonát képezi. A műemléki védelem kiterjed a 258 m2 területű ingatlan egészére, tartozékaira, berendezési tárgyaira.

(2) A műemléki védettség célja a falu egyik hagyományos építési módjának - a homokkőbe vájt portának megőrzése és bemutatása ezen jellemző szép példával.

13. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk városképi jelentőségű (VK) védettségi fokozattal a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei MÁLYINKA községben, a 499/1. számú tulajdoni lapon, 415/1 hrsz. alatt nyilvántartott, Petőfi utca 9. számú népi lakóépületet. A védelem kiterjed a 111 m2 területű ingatlanra, tartozékokra.

(2) A műemléki védelem célja a magyar népi építészet egy hagyományos alaprajzú, de egyedi tornácdíszítésű példájának megőrzése.

14. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk városképi jelentőségű (VK) védettségi fokozattal a Heves megyei SIROK községben, az 535. számú tulajdoni lapon, 461 hrsz. alatt nyilvántartott, Széchenyi u. 38. számú népi lakóépületet. A műemléki védelem kiterjed a 707 m2 területű ingatlanra, kerítésre, az épület tartozékaira, homlokzatot díszítő szoborra és domborművekre.

(2) A műemléki védelem célja a magyar népi építészet - egy településre jellemző, kiemelkedő homlokzatképzésű - példájának megőrzése.

15. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk városképi jelentőségű (VK) védettségi fokozattal a Heves megyei SIROK községben, a 829. számú tulajdoni lapon, 766 hrsz. alatt nyilvántartott, Petőfi utca 11. számú népi lakóépületet. A műemléki védettség kiterjed a 3202 m2 területű ingatlanra, melléképületekre, kerítésre, az épület tartozékaira.

(2) A műemléki védelem célja a magyar népi építészet - a településen kialakított tipikus - példájának megőrzése.

16. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk műemlék jellegű (MJ) védettségi fokozattal a Heves megyei ÁTÁNY községben, az 1168. számú tulajdoni lapon, 1135 hrsz. alatt nyilvántartott, Zrínyi u. 3. számú népi lakóépületet. A védelem kiterjed a 906 m2 területű ingatlanra, az épület tartozékaira, berendezési tárgyaira (kemencék).

(2) A műemléki védettség célja a magyar népi építészet településre jellemző, mindmáig változatlan formában fennmaradt emlékének további megóvása.

17. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére