A jogszabály mai napon ( 2021.01.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1996. (X. 1.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, műemléki védettség megváltoztatásáról és műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest II. kerület, Medve u. 5. szám alatt, a II. kerület 4458. számú tulajdoni lapon, 13834/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon feltárt római kori településmaradványokat. Az ingatlannal közvetlenül határos telkek nem válnak külön műemléki környezetté.

(2) A védelem elrendelésének célja az ingatlanon álló iskolaépület mellett feltárt Kr. u. 1-3. századi római kori település maradványainak műemléki védelme.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 14. (Puskin u. 24.) számú, a 1820/A. számú tulajdoni lapon, 36528/A hrsz.-on nyilvántartott lakóépületet. A védelem az 1798 m2 területű ingatlan teljes egészére kiterjed.

(2) A védelem célja az egykori palotanegyed részeként, Ybl Miklós tervei szerint, 1872-1874-ben épült palota-bérház funkciójú épület külső- és belsőépítészeti értékeinek megőrzése, fokozott védelme.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest VI. kerület, Nagymező u. 20. számú lakóépületet. A védettség kiterjed a Budapest VI. kerületi 880/0. számú tulajdoni lapon 29076/A hrsz. alatt nyilvántartott 357 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja az 1894-ben Nay és Strausz építészek tervei alapján fotóműterem, illetve bérlakások céljára épült reprezentatív kialakítású épület külső- és belsőépítészeti értékeinek fokozott védelme.

4. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Budapest XV. kerület, Pozsony u. 36. számú Rákospalotai Leánynevelő Intézet épületegyüttesét. A védelem kiterjed a Budapest XV. kerület 7780. számú tulajdoni lapon, 88311 hrsz. alatt nyilvántartott, 43 197 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő épületegyüttesre. Az ingatlannal közvetlenül határos telkek nem válnak műemléki környezetté.

(2) A műemléki védettség célja a század eleje óta leánynevelő intézetként szolgáló kiemelkedő építészeti értéket képviselő épületegyüttes megóvása.

5. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Baranya megyei Baranyahidvég, Szabadság u. 22. számú, a 128. számú tulajdoni lapon, 26 hrsz. alatt, a Református Egyházközség tulajdonaként nyilvántartott ingatlanon álló templomot. A védettség kiterjed a 4031 m2 területű ingatlan teljes területére.

(2) Az 1840-1844 között épült, kései barokk elemeket is felhasználó klasszicista stílusú, tornyával a főhomlokzat elé kiugró épület az egyutcás falu középső részén áll. A pilaszterekkel díszített külső homlokzat, a 3 csehsüveg boltozattal fedett egységes belső tér értékei alapján indokolt a jövő számára megőrizni.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Nyíregyháza, Luther tér 1. szám és 1 hrsz. alatt a Nyíregyházi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház tulajdonaként nyilvántartott templomot.

(2) Az épület 1958 óta műemléki jellegű védettségi fokozat alatt áll. A templom tömegénél fogva is meghatározó szerepet játszik a városképben, és fontos képviselője a klasszicizáló későbarokk építészetnek. Mindezek alapján műemléki fokozatú védelme indokolt.

7. § Megszüntetjük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, Tard, Széchenyi u. 4. számú, a 372. számú tulajdoni lapon, 302 hrsz. alatt nyilvántartott népi lakóépület MJ-9332 törzsszámú műemléki védettségét, mert az épület által hordozott műemléki érték elenyészett; rekonstrukciója nem indokolt.

8. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére