A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

59/1996. (IV. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az állat-egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1995. december 18. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, Nyitrán, 1994. augusztus 15-én aláírt állat-egészségügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) abból a célból, hogy az állategészségügy területén az együttműködést továbbfejlesszék, különös tekintettel az állatjárványok megelőzésére és leküzdésére, valamint azok széthurcolásának megakadályozására, Egyezményt óhajtanak kötni az állategészségügy terén a Szlovák Köztársaság Kormánya és Magyar Köztársaság Kormánya között az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a fertőző állatbetegségek ragályanyagának, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek országaik területére történő behurcolásának megakadályozása érdekében kötelezik magukat, hogy együttműködnek élő állatok, állati eredetű termékek, valamint ragályfogó tárgyak kivitelénél, behozatalánál és átvitelénél.

2. Cikk

A Szerződő Felek illetékes központi állat-egészségügyi hatóságai közösen kidolgozzák a szükséges megállapodásokat az állat-egészségügyi ellenőrzés alá eső állatok, állati eredetű termékek, valamint tárgyak kivitelére, behozatalára és átvitelére vonatkozó feltételekről.

3. Cikk

1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai kötelezik magukat, hogy

- haladéktalanul értesítik egymást olyan állatbetegség megállapításáról, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Kódexének „A” listáján szerepel, illetve olyan állatbetegség megállapításáról, amely eddig a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén még nem került megállapításra, vagy pedig már évek óta nem lépett fel,

- az értesítésnek tartalmaznia kell a megbetegedett állatok faját és számát, a betegség megállapításának helyét, a kórmegállapítás és a leküzdés módját, a ragadós száj- és körömfájás esetén az izolált vírus típusát is,

- az értesítéseket megküldik mindaddig, amíg a betegséget teljesen fel nem számolták,

- Szerződő Felek kívánságára értesítik egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Kódexének „B” listáján szereplő fertőző betegségekről.

2. Ha valamely Szerződő Fél területén a 3. Cikk 1. pontjában megjelölt valamely állatbetegség kerül megállapításra, kölcsönösen támogatják egymást a kóroktani kórjelzésben, és a Szerződő Felek kívánságra átadják egymásnak az izolált kórokozó tenyészetét.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeresen megküldik egymásnak a Magyar Köztársaságban, illetve a Szlovák Köztársaságban a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek helyzetére vonatkozó havi jelentéseket.

4. Cikk

Állatállományaik egészségvédelme érdekében a Szerződő Felek tájékoztatják egymást az állat-egészségügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásáról, a fertőző, parazitás és egyéb betegségek megelőzése céljából.

5. Cikk

A Szerződő Felek az állat-egészségügyi együttműködés fejlesztése, valamint a tudományos kutatások hatékonyságának fokozása érdekében lehetővé teszik:

- az állat-egészségügyi tudományos és diagnosztikai intézmények közötti együttműködést,

- szakfolyóiratok és más az állategészségüggyel kapcsolatos szakfolyóiratok cseréjét,

- az állat-egészségügyi jogszabályok cseréjét és a kölcsönös tájékoztatást az állat-egészségügyi szervezeti változásokról,

- a kölcsönös tájékoztatást szakmai rendezvényekről, és azokon mindkét Szerződő Fél szakembereinek részvételét.

6. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Szerződő Felek illetékes központi állat-egészségügyi hatóságai közvetlen tárgyalásokkal és intézkedésekkel oldják meg.

7. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság vonatkozásában a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről, Prágában, 1958. március 12-én aláírt Egyezmény.

8. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik, és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban nem mondja fel.

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló utólagos jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Nyitrán, 1994. augusztus 15-én, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. január 6. napjától alkalmazni kell.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére