A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/1996. (XII. 28.) IKIM rendelet

a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet megszüntetéséről és a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Kohó- és Gépipari Minisztérium és az Országos Tervhivatal elnökének 337/1951. együttes határozatával, 1952. január 1-jei hatállyal alapított Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézetet (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 48/A-B) mint költségvetési szervet megszüntetem. A megszűnés időpontja - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (4) és 91/A. §-ának (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásból való törlés napja, 1996. december 30.

(2) A Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaságot mint állami tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságot, 1132 Budapest, Váci út 48/A-B székhellyel, 1996. december 30-i hatállyal megalapítom.

2. § (1) A Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet jogutóda.

(2) A jogutód gazdasági társaságot illetik meg azok a jogok, és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a jogelőd költségvetési szervet illették meg, vagy terhelték.

(3) A jogelőd költségvetési szervnél közszolgálati jogviszony alapján foglalkoztatottak a jogutód gazdasági társaságnál munkaviszony alapján kerülnek foglalkoztatásra.

(4) A jogelőd költségvetési szerv által ellátott feladatokat a továbbiakban a jogutód gazdasági társaság látja el.

3. § (1) A jogutód gazdasági társaság alapítására, feladatainak ellátására felhasználható vagyon mértékét a jogelőd költségvetési szerv 1996. szeptember 30-i fordulónappal megállapított vagyonértékelés szerinti vagyonából 243,0 M Ft törzstőkében állapítom meg.

(2) Az alapításra fel nem használt, korábban a jogelőd költségvetési szerv által kezelt vagyon kezelője az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium. A vagyon kezelője a jogutód gazdasági társaság igénye esetén, bérleti díj ellenében, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök ellátása céljából a kezelt vagyont a jogutód gazdasági társaság rendelkezésére bocsátja.

4. § (1) Ez a rendelet 1996. december 30-án lép hatályba.

(2) Ahol jogszabály Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézetet határoz meg, ott a továbbiakban Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaságot kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére