A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

150/1996. (X. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről az 1990. évi július hó 4. napján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 58/1990. (IX. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás módosítása tárgyában 1995. január 16. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jegyzékváltás útján jött létre, 1995. január 16. napján lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről az 1990. év július hó 4. napján létrejött, az 58/1990. (IX. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás módosítása tárgyában, 1995. január 16. napján jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Magyar Köztársaság külügyminiszterének a Francia Köztársaság külügyminiszteréhez intézett szóbeli jegyzéke a következő:

„A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Francia Köztársaság Külügyminisztériumának, és van szerencséje tudomására hozni a következőket:

A Magyar Köztársaság Kormánya

- figyelembe véve az 1990. július 4-én levélváltással létrejött kétoldalú teljes körű vízummentességi megállapodás eddigi kedvező tapasztalatait,

- hivatkozva a két állam közötti egyetértésről és barátságról Párizsban, 1991. szeptember 11-én aláírt szerződésre,

- megerősítve elkötelezettségét az EBEÉ Záródokumentumában, továbbá a Párizsi Chartában foglaltak mellett,

- attól a céltól vezérelve, hogy tovább könnyítse a francia állampolgárok magyarországi beutazását,

az alábbi könnyítést vezeti be:

1. A francia állampolgárok érvényes francia személyi igazolvánnyal is beutazhatnak a Magyar Köztársaságba.

2. A személyi igazolvánnyal beutazók magyarországi belépésére, tartózkodására, az 1. pontban bevezetett intézkedés esetleges felfüggesztésére egyebekben az 1990. évi július hó 4. napján létrejött, a hatályos kétoldalú vízummentességi megállapodás rendelkezései az irányadók.

3. A Magyar Köztársaság Kormánya a fentiek szerint bevezetésre kerülő lépését, a kölcsönös előnyök és érdekek szem előtt tartásával, a Francia Fél azonos tartalmú viszonossági lépése iránti igényével teszi, attól az időponttól kezdődően, mihelyt annak jogi és adminisztratív feltételei adottak.

4. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma kéri a Francia Köztársaság Külügyminisztériumát, hogy a szükséges magyarországi intézkedések bevezetése céljából jelen jegyzékének kézhezvételét, a benne foglaltakkal való egyetértését igazolja vissza.

5. A Magyar Fél egyúttal megállapítja, hogy ez a jegyzéke és a Francia Fél egyetértését tükröző válaszjegyzéke a hatályos kétoldalú vízummentesség tárgyában a két Szerződő Fél között 1990. év július hó 4. napján létrejött megállapodás 3. pontjának módosítását jelentő kiegészítés, amely a válaszjegyzék kézhezvételével egyidejűleg lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki a Francia Köztársaság Külügyminisztériumának.”

3. § A Francia Köztársaság budapesti nagykövetének a Magyar Köztársaság külügyminiszteréhez intézett francia nyelvű szóbeli jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Franciaország magyarországi Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki Magyarország Külügyminisztériumának és visszaigazolja Magyarország Külügyminisztériuma 1994. december 13-i jegyzékének vételét, melynek szövege a következő:

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Francia Köztársaság Külügyminisztériumának, és van szerencséje tudomására hozni a következőket:

»A Magyar Köztársaság Kormánya

- figyelembe véve az 1990. július 4-én levélváltással létrejött kétoldalú teljes körű vízummentességi megállapodás eddigi kedvező tapasztalatait,

- hivatkozva a két állam közötti egyetértésről és barátságról Párizsban, 1991. szeptember 11-én aláírt szerződésre,

- megerősítve elkötelezettségét az EBEÉ Záródokumentumában, továbbá a Párizsi Chartában foglaltak mellett,

- attól a céltól vezérelve, hogy tovább könnyítse a francia állampolgárok magyarországi beutazását,

az alábbi könnyítést vezeti be:

1. A francia állampolgárok érvényes francia személyi igazolvánnyal is beutazhatnak a Magyar Köztársaságba.

2. A személyi igazolvánnyal beutazók magyarországi belépésére, tartózkodására, az 1. pontban bevezetett intézkedés esetleges felfüggesztésére egyebekben az 1990. évi július hó 4. napján létrejött, a hatályos kétoldalú vízummentességi megállapodás rendelkezései az irányadók.

3. A Magyar Köztársaság Kormánya a fentiek szerint bevezetésre kerülő lépését, a kölcsönös előnyök és érdekek szem előtt tartásával, a Francia Fél azonos tartalmú viszonossági lépése iránti igényével teszi, attól az időponttól kezdődően, mihelyt annak jogi és adminisztratív feltételei adottak.

4. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma kéri a Francia Köztársaság Külügyminisztériumát, hogy a szükséges magyarországi intézkedések bevezetése céljából jelen jegyzékének kézhezvételét, a benne foglaltakkal való egyetértését igazolja vissza.

5. A Magyar Fél egyúttal megállapítja, hogy ez a jegyzéke és a Francia Fél egyetértését tükröző válaszjegyzéke a hatályos kétoldalú vízummentesség tárgyában a két Szerződő Fél között 1990. év július hó 4. napján létrejött megállapodás 3. pontjának módosítását jelentő kiegészítés, amely a válaszjegyzék kézhezvételével egyidejűleg lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki a Francia Köztársaság Külügyminisztériumának.«

Franciaország magyarországi Nagykövetsége megelégedéssel elfogadja a Magyar Köztársaság Kormányának a francia állampolgárok magyarországi belépésének megkönnyítését célzó javaslatát, de jelenleg nem áll módjában kedvező választ adni a Magyar Köztársaság Kormányának a Francia Fél azonos tartalmú viszonos intézkedése iránti kérésére.

Ugyanakkor arról biztosítja a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy nemzeti téren és a Schengen Csoport-beli partnereivel kötött megállapodásai keretében egyaránt, aktívan dolgozik a magyar javaslat teljes elfogadását akadályozó kérdések megoldásán.

Franciaország magyarországi Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumát ismételt nagyrabecsüléséről biztosítsa.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 1995. január 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére