A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/1996. (XI. 12.) Korm. rendelet

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 2. számú Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló 1995. évi XIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 2. számú Kiegészítő Jegyzőkönyvét (a továbbiakban: 2. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv), amely 1996. július 16-án hatályba lépett, e rendelettel kihirdeti.

2. § A 2. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

„2. sz. Kiegészítő Jegyzőkönyv
a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz

A Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság képviselői,

tekintettel a miniszterelnökök 1994. november 25-i Poznani Nyilatkozatára,

ismételten megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránti elkötelezettségüket,

határozott meggyőződésük lévén, hogy a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv előmozdítja a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 34., 35., 37. és 39. Cikke rendelkezéseinek megfelelően

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 1-3. sz. Jegyzőkönyvei, amelyeket az 1994. április 29-én Budapesten aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv szerint alkalmaztak, hatályukat vesztik, és helyükbe 1996. január 1-jétől a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező 1-3. sz. új Jegyzőkönyvek lépnek.

2. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 1-3. sz. Jegyzőkönyvének mellékletei nem változnak.

2. Cikk

A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Cikk

1. A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapja az utolsó értesítést a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Feleitől az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

2. A Letéteményes valamennyi Felet értesíti a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

3. Ha a Felek 1995. december 31-ig nem kapnak értesítést a jelen Cikk 2. pontja szerint, akkor a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv 1996. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazásra kerül.

A fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvet.

Készült Varsóban, 1995. augusztus 18-án, egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet Lengyelország Kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatot.

A Cseh Köztársaság A Magyar Köztársaság
részéről részéről
A Lengyel Köztársaság A Szlovák Köztársaság
részéről részéről

1. sz. Jegyzőkönyv

(ld. a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

A vámok lebontásáról egyrészt a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészt a Magyar Köztársaság között

1. Azon termékeket, amelyek a Magyar Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban erga omnes alapon nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „A” Melléklete tartalmazza.

2. Azon termékeket, amelyek a Magyar Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „B” és „C” Melléklete tartalmazza.

3. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó, és a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

4. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „E” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1997. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

5. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „F” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Azon termékeket, amelyek a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Magyar Köztársaságban erga omnes alapon nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „G” Melléklete tartalmazza.

7. Azokat a termékeket, amelyek a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Magyar Köztársaságban nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „H” és „J” Melléklete tartalmazza.

8. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „K” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

9. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „L” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1997. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

10. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „M” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. sz. Jegyzőkönyv

(ld. a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

A vámok lebontásáról egyrészt a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészt a Lengyel Köztársaság között

1. Azon termékeket, amelyek a Lengyel Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban erga omnes alapon nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „A” Melléklete tartalmazza.

2. Azon termékeket, amelyek a Lengyel Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „B” és „C” Melléklete tartalmazza.

3. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

4. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „E” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1997. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

5. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „F” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Azon termékeket, amelyek a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Lengyel Köztársaságban erga omnes alapon nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „G” Melléklete tartalmazza.

7. Azokat a termékeket, amelyek a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Lengyel Köztársaságban nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „H” és „J” Melléklete tartalmazza.

8. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „K” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

9. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó, és a jelen Jegyzőkönyv „L” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1997. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

10. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „M” és „N” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 5/7-ére,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 4/7-ére,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 3/7-ére,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 2/7-ére,

- 2001. január 1-jén - az alapvám 1/7-ére,

- 2002. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

3. sz. Jegyzőkönyv

(ld. a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

A vámok lebontásáról egyrészt a Magyar Köztársaság, másrészt a Lengyel Köztársaság között

1. Azon termékeket, amelyek a Lengyel Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Magyar Köztársaságban erga omnes alapon nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „A” Melléklete tartalmazza.

2. Azon termékeket, amelyek a Lengyel Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Magyar Köztársaságban nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „B” és „C” Melléklete tartalmazza.

3. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

4. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „E” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1997. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

5. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „F” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak - az alábbiakban felsorolt kivételekkel - a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

A kivételek vámtarifaszámai:

480252016 480522 481012996 481930 870332
480253 480523 481091 481940 870333
480260 480529 481099 481960 870422
480411 480530 481620 482010 870423
480419 480570994 481710 482020 870432
480421 480580038 481720 482030 870490
480429 480580995 481730 482090 870530
480431 480810 481810 870321 871200022
480439 480820 481820 870322 871200998
480441 480830 481830 870323
480442 481011027 481910 870324
480449 481012011 481920 870331

A kivételek esetében azokat az importvámtételeket, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságban a Lengyel Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „G” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmazott importvámtételeket teljesen fel nem számolják, a Magyar Köztársaság a Megállapodás hatálybalépésétől kezdve minden évre vámmentes kvótákat nyit a vonatkozó Mellékletben meghatározott plafonokig.

7. Azon termékeket, amelyek a Magyar Köztársaságból származnak, és amelyekre vonatkozóan a Lengyel Köztársaságban erga omnes alapon nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „H” Melléklete tartalmazza.

8. Azon termékeket, amelyek a Magyar Köztársaságból származnak, és amelyekre a Lengyel Köztársaságban nulla vámtételeket alkalmaznak, a jelen Jegyzőkönyv „J” és „K” Melléklete tartalmazza.

9. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „L” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

10. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „M” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1997. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

11. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „N” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

12. Azokat az importvámtételeket, amelyeket a Lengyel Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „O” és „P” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 5/7-ére,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 4/7-ére,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 3/7-ére,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 2/7-ére,

- 2001. január 1-jén - az alapvám 1/7-ére,

- 2002. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

13. Mindaddig, amíg a Lengyel Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „Q” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmazott importvámtételeket teljesen fel nem számolják, a Lengyel Köztársaság a Megállapodás hatálybalépésétől kezdve minden évre vámmentes kvótákat nyit a vonatkozó Mellékletben meghatározott plafonokig.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére