A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásáról

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eht.) 2. §-ának (5) bekezdésében, valamint az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi hozzájárulást az után a személy után, aki egyidejűleg az Eht. 2. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó több jogviszonyban áll, annak a foglalkoztatónak kell fizetni, ahol a szerződésben előírt munkaidő eléri a heti 36 órát. Ha a munkaidő egyik jogviszonyban sem éri el a heti 36 órát, az egészségügyi hozzájárulást az a foglalkoztató fizeti meg, ahol a munkaidő a leghosszabb. Azonos munkaidők esetén az egészségügyi hozzájárulást az a foglalkoztató fizeti meg, ahol a foglalkoztatott jövedelme magasabb. Ha a munkaidő és a jövedelem is azonos, a hozzájárulást az a foglalkoztató fizeti meg ahol a jogviszony korábban kezdődött.

(2) Az után a személy után, aki egyidejűleg az (1) bekezdésben említett több jogviszonyban áll, és munkaideje nincs, vagy nem mindegyik jogviszonyban határozták meg, az egészségügyi hozzájárulást annak a foglalkoztatónak kell megfizetni ahol a jövedelem magasabb. Ha a jövedelem mindegyik jogviszonyban azonos, az egészségügyi hozzájárulást az a foglalkoztató fizeti meg, ahol a foglalkoztatás korábban kezdődött.

(3)-(4) * 

1/A. § * 

2. § *  A Magyar Honvédség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek a hivatásos és továbbszolgáló állományú tagjai után járó egészségügyi hozzájárulás elszámolását és fizetését a járulékfizetésre kötött megállapodás tartalmazza.

3. § * 

4. § *  (1) *  Az egészségügyi hozzájárulást a T. 2. § (1)-(2) bekezdésében említett foglalkoztatók és foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozók az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ában említett összesítő bevalláson vallják be és a járulékkal együtt fizetik be.

(2) *  A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az egészségügyi hozzájárulást a baleseti járulékra előírt rendelkezések szerint köteles bevallani és befizetni.

5. § Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére