A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1997. (I. 8.) KTM-MKM együttes rendelet

a Budapest VII. kerület, Rózsák tere Árpádházi Szent Erzsébet Plébániatemplom műemléki környezetének kijelöléséről

Az építésügyről szóló, többször módosított 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1965. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A Budapest VII. kerület, Rózsák terén álló egyedi műemléki védelem alatt álló Szent Erzsébet templom környezetében a mellékelt helyszínrajz szerinti (2. számú melléklet) területen műemléki környezetet jelölünk ki.

A műemléki környezet a Rottenbiller u., Dohány u., Rózsa F. u., Izabella u., Dohány u., Alsóerdősor u., Munkás u., Péterffy S. utca közötti - az 1. számú mellékletben szereplő helyrajzi számokkal megjelölt - területet foglalja magában.

(2) A műemléki környezet megjelölésének célja a századfordulón Steindl Imre tervei alapján épült Szent Erzsébet templom környezetében az 1870-es évektől az 1890-es évekig beépült egységes szerkezetű, kisvárosi hangulatú Rózsák tere épületeinek, illetve a térfal épületeihez kapcsolódó ingatlanok fokozott védelme.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/1997. (I. 8.) KTM-MKM együttes rendelethez

- Rózsák tere 1. 33773/2 hrsz.
- Rózsa Ferenc u. 1. 33779 hrsz.
- Rottenbiller u. 24. 33580 hrsz.
- Dohány u. 83-85. 33581 hrsz.
- Rózsák tere 11. (Dohány u. 81.) 33582 hrsz.
- Rózsák tere 9-10. 33583 hrsz.
- Rózsák tere 8. 33584 hrsz. (MJ)
- Rózsák tere 6-7. 33588 hrsz. (MJ)
- Rottenbiller u. 12. (Péterffy S. u. 6.) 33573 hrsz.
- Rottenbiller u. 14. 33574 hrsz.
- Rottenbiller u. 16. 33576 hrsz.
- Rottenbiller u. 18. 33577 hrsz.
- Rottenbiller u. 20. 33578 hrsz.
- Rottenbiller u. 22. 33579 hrsz.
- Péterffy S. u. 7. 33564 hrsz.
- Rózsák tere 4-5. 33563 hrsz.
- Rózsák tere 3. 33561 hrsz.
- Péterffy S. u. 5. 33557 hrsz.
- Péterffy S. u. 3. 33556 hrsz.
- Péterffy S. u. 1. 33555 hrsz.
- Munkás u. 4. 33558 hrsz.
- Munkás u. 6. 33559 hrsz.
- Munkás u. 8. 33560 hrsz.
- Rózsák tere 2. 33591 hrsz. (VK)
- Dohány u. 100. 33771 hrsz.
- Péterffy S. u. 9. 33565 hrsz.
- Rózsák tere 33589/1 hrsz. (M)
- közterületek: 33772/2, 33777, 33778, 33572, 33590, 33589/2, 33670 hrsz.

2. számú melléklet a 2/1997. (I. 8.) KTM-MKM együttes rendelethez

Budapest VII., Rózsák tere műemléki környezet

M = 1: 2000


  Vissza az oldal tetejére