A jogszabály mai napon ( 2021.07.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet

egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A rendelet hatálya az ipari, és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. § A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők.

3. § (1) A korábban érvényben volt jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések mindaddig érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi köre nem változik.

(2) E rendelet nem érinti a korábban megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.

3/A. § *  A Melléklet „ÉPÍTŐANYAG-IPAR” pontjában, valamint „ÉPÍTŐIPAR” pontjában szereplő tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM rendelettel megállapított „AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL” pontjában szereplő szakmák és szakképesítések is elfogadhatóak.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) * 

Melléklet az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelethez * 

ATOMERŐMŰVI * 

BÁNYÁSZAT * 

IDEGENFORGALOM * 

BŐRIPAR * 

ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR * 

ÉPÍTŐANYAG-IPAR

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Kerámiaégető
Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése Tégla- és cserépégető
Üvegtárgyak előállítása Kehely- és pohárkészítő (kézi)
Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése* Kerámiakészítő
Porcelántárgyak festése, díszítése* Porcelánfestő
Porcelán nyerstermék készítő Porcelánkészítő
Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták készítése Gipszmintakészítő
Öblös- és díszműüvegek csiszolása Üvegcsiszoló
Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással Üvegfúvó
Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése* Üvegfestő és ólomüvegező
Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és berendezési tárgyak üvegezése*
Képkeretező és üvegező
Üvegféleségek durvacsiszolása Durvacsiszoló (üveg)
Köszörűszerszámok előállítása egyedi és sorozatgyártásban Köszörűszerszám-gyártó
Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása
Szilikátipari anyag-előkészítő
Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása Szilikátipari olvasztár
Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati díszműáru és karácsonyfadíszek készítése

Ipari üvegműves
Vasbeton- és műkőelemek készítése Vasbeton- és műkőkészítő

ÉPÍTŐIPAR

Tevékenység Szakképesítés megnevezése
Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása
Bádogos és épületbádogos
Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése Burkoló
Cserépkályhák, kandallók építése, javítása Cserépkályha- és kandallókészítő
Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése Épületburkoló
Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása Épületszigetelő
Épületek külső és belső tereinek díszítése Épületszobrász
Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, mázolása, tapétázása
Szobafestő-mázoló és tapétázó
Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése* Kőfaragó
Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása Tetőfedő
Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, bontása

Kőműves vagy magasépítési technikus
Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése Műkőkészítő
Nyílászáró szerkezetek üvegezése Üvegező
Kazánok, kemencék és kémények építése, bontása, javítása Kazán- és kemencekőműves
Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése Vasszerelő
Építőgépek kezelése és karbantartása Építőgép-kezelő és -karbantartó
Könnyűgép-kezelői tevékenység végzése Könnyűgépkezelő
Nehézgép-kezelői tevékenység végzése Nehézgépkezelő
Zárt technológiai rendszerben üzemelő anyagmozgató gépek üzemeltetése
Anyagmozgató
Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése Emelőgép-ügyintéző

AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR PONTBAN, VALAMINT AZ ÉPÍTŐIPAR PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL * 

A B C
1. Az ÉPÍTŐANYAG-IPAR és az ÉPÍTŐIPAR
fejezetben meghatározott képesítési előírás
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti szakma Program-követelmény alapján szervezett képzésben megszerezhető szakképesítés
2. Durvacsiszoló (üveg) - Üvegcsiszoló
3. Épületszobrász Épületszobrász és műköves Műemléki díszítőszobrász
4. Ipari üvegműves - Üveggyártó
5. Kazán- és kemencekőműves - Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó
6. Kehely- és pohárkészítő (kézi) - Üveggyártó
Üveges
7. Képkeretező és üvegező - Ipari üvegműves Üveggyártó Üveges
8. Kerámiaégető Kerámia- és porcelánkészítő -
9. Kerámiakészítő Kerámia- és porcelánkészítő -
10. Műkőkészítő Épületszobrász és műköves -
11. Porcelánfestő Kerámia- és porcelánkészítő -
12. Porcelánkészítő Kerámia- és porcelánkészítő -
13. Szobafestő-mázoló és tapétázó Festő, mázoló, tapétázó Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
14. Üvegező - Üveges
15. Üvegfestő és ólomüvegező - Üveges
Ipari üvegműves

FAIPAR * 

FÉMMEGMUNKÁLÁS * 

GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS * 

KOHÁSZAT * 

NYOMDAIPAR * 

RUHAIPAR * 

SZOLGÁLTATÓIPAR * 

TEXTILIPAR * 

VEGYIPAR * 

VILLAMOSENERGIA-IPAR * 

ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELŐ, SZERELŐ, ÜZEMELTETŐ * 

NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS * 

Megjegyzés:

1. Az Országos Képzési Jegyzék szerint.

2. A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.


  Vissza az oldal tetejére