A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1997. (II. 21.) PM rendelet

az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás során a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról tett rendelkező nyilatkozatokkal összefüggő nyomtatványról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 81. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szja. tv. 45. §-ában foglalt rendelkezést megvalósító 1996. évi CXXVI. törvény 5. §-a végrehajtása érdekében a következőket rendelem el:

1. § A személyi jövedelemadó bevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás alkalmával a munkáltató a részére átadott rendelkező nyilatkozatokról két példányban kísérőjegyzéket készít. A kísérőjegyzék adattartalmára az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 96. §-ában adott felhatalmazás alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatót tesz közzé.

2. § A kísérőjegyzék egyik példányát a munkáltató a rendelkező nyilatkozattal együtt az adatszolgáltatás keretében megküldi az illetékes adóhatóságnak, a másik példányt a rendelkező nyilatkozat éve utolsó napjától számított öt évig megőrzi.

3. § A nyilatkozatok átvételénél, kezelésénél, adóhatóságnak történő átadásánál az 1996. évi CXXVI. törvény 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt adatvédelmi előírások figyelembevételével kell eljárni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére