A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/1997. (I. 31.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló, többször módosított 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest I. ker., Döbrentei u. 10. számú lakóépületet. A védelem kiterjed a Budapest I. kerület, 264. számú tulajdoni lapon, 6234 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 626 m2 területű ingatlan teljes területére.

(2) A védelem célja az 1892-ben Hauszmann Alajos által tervezett és saját maga számára épített eklektikus lakóház külső és belső építészeti értékeinek védelme.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Budapest III. ker., Fényes Adolf u. 2. számú lakóépületet. A védettség kiterjed a Budapest III. kerület, 2198. számú tulajdoni lapon, 17798/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 1075 m2 területű ingatlan teljes területére.

(2) A védelem célja az 1830-as években épült klasszicista lakóház - egykori tímárház - építészeti értékeinek védelme.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. ker., Reáltanoda u. 12. számú lakóépületet. A védettség a Budapest V. kerület, 442. számú tulajdoni lapon, 24203 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 585 m2 területű ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja az 1878-ban épült, volt Blaskovich-palota neoreneszánsz épületének fokozott védelme.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. ker., Vármegye u. 9. számú lakóépületet. A védelem kiterjed a Budapest V. kerület, 495. számú tulajdoni lapon, 24263 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 352 m2 területű ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védelem célja a XVIII. századi eredetű, később eklektikus stílusban átépített lakóépület építészeti értékeinek fokozott védelme.

5. § (1) *  Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XIV. ker., Állatkerti út 11. számú Széchenyi Gyógyfürdő épületét. A védelem a Budapest XIV. kerület, 105. számú tulajdoni lapon, 29732/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott épületre terjed ki.

(2) A védelem célja a Hősök tere műemléki környezetében elhelyezkedő, 1913 és 1929 között épült Széchenyi Gyógyfürdő eklektikus épületegyüttesének fokozott műemléki védelme.

6. § (1) Városképi jelentőségűvé nyilvánítjuk a Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Kölcsey F. u. 7. számú, a Kecskemét, 3170. tulajdoni lapon, 3345 helyrajzi szám alatt nyilvántartott lakóházat. A műemléki védelem kiterjed a 355 m2 területű ingatlan teljes területére, melléképítményekre, tartozékokra, valamint az eredeti ajtókra, ablakokra és padlóburkolatokra.

(2) A védelem célja Kecskemét város parasztpolgári építészetének jól megőrzött, korai emlékét változatlan formában fenntartani.

7. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza, Bethlen G. u. 2. szám alatt lévő volt katolikus bérpalotát, az ún. Wälder-házat. A védelem kiterjed a Nyíregyháza, 2144. számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 191 helyrajzi számú, 798 m2 területű ingatlanra és a rajta lévő épületre.

(2) Műemléki védettség célja a várostörténeti nevezetességű, építészeti értéket képviselő épület megőrzése, mely impozáns külső megjelenésével növeli a városkép építészeti értékét is.

8. § Megszüntetjük

a) a Budapest VIII. kerület, 170. számú tulajdoni lapon, 34650 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Bezerédi u. 12. számú (Kiss J. u. 11.) városképi védettségű, 15610 törzsszámú lakóépület,

b) a Budapest VIII. kerület, 172. számú tulajdoni lapon, 34652 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Bezerédi u. 8. számú városképi jelentőségű, 15608 törzsszámú lakóépület

védettségét.

9. § (1) Megszüntetjük a Bács-Kiskun megye, Szalkszentmárton község, Homokpuszta 0131/3 helyrajzi szám alatti uradalmi magtár, szénapajta, nyomtató épület M 640 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) Megszüntetjük a Heves megyei Eger város, Barkóczy u. 11. számú, 4522 helyrajzi számú, MJ 1929 törzsszámú óvoda és a Dobó u. 19. számú, 5001 helyrajzi számú, MJ 1953 törzsszámú lakóház, valamint az Eger-Felnémet, Egri út 01037 helyrajzi szám alatti MJ 2069 törzsszámú fedett fa zsiliphíd műemléki védettségét.

10. § Megszüntetjük a Pest megye, Százhalombatta városban, a 21. számú tulajdoni lapon, 7/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, felhagyott téglagyár műemléki védettségét.

11. § Megszüntetjük a Komárom-Esztergom megyei Tata város, Nagykert u. 98. számú, a 1019. számú tulajdoni lapon, 561 helyrajzi szám alatt nyilvántartott lakóépület MJ 2445 törzsszámú védettségét.

12. § A műemlékjegyzék felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 8-11. §-okban megjelölt épületek és építmények a korábbi felújítás, illetve hozzáépítés során műemléki értékeiket elvesztették, azok visszaállítása nem lehetséges, ezért az országos szintű védelem fenntartása nem indokolt.

13. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karban tartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére