A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/1997. (II. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a munkaügyi ellenőrzést a Belügyminisztérium személyzeti szerve (a továbbiakban: főosztály) látja el.

2. § *  Az egységes munkaügyi ellenőrzés során a főosztály ellenőrzési feladatokkal megbízott köztisztviselői a Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásainak megtartását kötelesek ellenőrizni.

3. § *  A főosztály a Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat helyszíni ellenőrzés keretében, illetőleg a 3. § (1) bekezdésének a), e), f), h), i), j) pontjaiban meghatározottakat a főosztály által kezelt Központi Okmánytár (a munkáltató intézkedéseként rögzített parancsok, határozatok egy példánya), az egységes számítógépes személyzeti, munkaügyi, szervezési, illetmény- és nyugdíjrendszer adatai felhasználásával hajtja végre.

3/A. § *  Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről szóló 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet nem alkalmazható.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére