A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1997. (VII. 4.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. kerület, Szabadság tér 3. számú középületet. A védettség kiterjed a 898. számú tulajdoni lapon 24750 hrsz. alatt nyilvántartott 730 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A védelem célja a XIX. századi pesti lakóházépítészet jeles emlékeként a romantikus architektúrájú, Hild József által tervezett épület építészeti értékeinek megőrzése.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Budapest XII. kerület, 3879. számú tulajdoni lapon, 9613 hrsz. alatt nyilvántartott Diana u. 8. szám alatti Flóra-villa épületét. A védettség a 8492 m2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) A védetté nyilvánítás célja a múlt század végéről származó és az eredeti beépítést megőrző villaépület fokozott műemléki védelme.

3. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Budapest XI. kerület, 7573. számú tulajdoni lapon, 4940/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Villányi út 17. szám alatti József Attila Gimnázium épületét.

(2) A védelem célja az 1927-1929 között Wäldner Gyula tervei alapján épült neobarokk iskolaépület építészeti értékeinek védelme.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Pest megyei Vác, Széchenyi u. 1. szám alatti, 3266. számú tulajdoni lapon, 3194 hrsz. alatt nyilvántartott középkori építményt (pincét). A műemléki védelem kiterjed a 484 m2 alapterületű ingatlan teljes területére.

(2) A védelem célja a Vác központjában feltárt - a XV. század előtti városszerkezetbe illeszkedő - középkori építmény maradványainak megóvása.

5. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei Celldömölk, Ostffy Miklós téren, a 629. számú tulajdoni lapon, a Celldömölki Evangélikus Egyházközség tulajdonaként, 549 hrsz. alatt nyilvántartott evangélikus templomot. A műemléki védelem kiterjed az 573 m2 területű épületre, berendezéseire és tartozékaira, valamint a környezetére.

(2) A műemléki védelem célja az 1744-ben épült és 1894-ben Stetka Péter tervei szerint átépített templom történeti és művészeti értékeinek megőrzése.

6. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei Kenyeri, Ady Endre u. 67. szám alatti, 154, 156 és 157 hrsz.-ú telkeken álló egykori Cziráky-kastélyegyüttes megmaradt épületeit (kastély, kanászház, lóistálló, műhelyek, magtár) és területét. A védelem kiterjed a felsorolt épületekre, belső kialakításukra és tartozékaikra. Az újabb építésű gazdasági épületek műemléki környezetben állónak minősülnek.

(2) A műemléki védelem célja a Cziráky család itteni birtokközpontjának - a XVIII. századtól változó és bővülő gazdaságának - együttesben való megtartása, egységének megőrzése.

7. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei Kőszeg város, Fő tér 1. szám, 1879 hrsz. alatt nyilvántartott épületet. A védelem kiterjed a 326 m2 területű ingatlan teljes egészére.

(2) A műemléki védelem célja a régi városhíd mellé települt és a XVIII-XIX. század folyamán kiépült együttes városképi és belső művészeti értékeinek megőrzése.

8. § Megszüntetjük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Miskolc megyei város, Városház tér 1. szám, 2542/4 hrsz. alatti ingatlan védettségét.

9. § Jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karban tartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére