A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1997. (VII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) *  Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XIV. kerület 108. számú tulajdoni lapon, 29732/5 hrsz. alatt, illetve 110. számú tulajdoni lapon, 29753 hrsz. alatt nyilvántartott területen lévő Vidám Park egyes építményeit és a hozzá tartozó technikai berendezéseket. A műemléki védelem az összesen 65 341 m2 nagyságú, két ingatlanon álló építmények közül a következőkre terjed ki:

Körhinta, Hullámvasút és Mesecsónak együttese, Dodgem.

(2) *  A műemléki védelem elrendelésének célja a Vidám Park együtteséből a század első évtizedeiből származó egyedi építészettörténeti, ipartörténeti értékekkel bíró építmények fokozott védelme.

2. § (1) *  Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest II. kerület 3409. számú tulajdoni lapon, 12720/11 hrsz. alatt nyilvántartott Marczibányi tér 6-7. (Felvinci út 2-6.) számú ingatlant.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja a volt Budai Lövőház és környezetének kortörténeti, építészeti, belsőépítészeti értékeinek védelme.

(3) *  Műemléki környezetként a Budapest II. kerület 12120, 12121/1, 12121/2, 12122/1, 12122/2, 12123/1, 12123/2, 12124/1, 12124/2, 12125, 12126, 12127, 12137, 12720/13, 12720/30, 12720/31, 12720/32, 12720/33, 12720/34, 12720/35, 12720/36, 12720/37, 12722/1, 12725, 12726/1, 12726/2, 12727/1, 12727/2, 12728, 12729, 12730, 12731 és 12834 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 12721, 12723, 12724 és 12745 helyrajzi számú közterületek ezen ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére