A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet

a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről

A szakképzésről szóló - többször módosított - 1993. évi LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére az e rendelet mellékletében felsorolt intézményeket jogosítom fel.

(2) A felsőoktatási intézmények a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 7. §-ának (8)-(10) bekezdései alapján jogosultak az intézmény alapképzési szakjainak megfelelő területeken végzett szakképzéseikre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelethez * 

Melléklet a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézmények, a szakképesítések megjelölésével

A szakképesítés OKJ azonosító száma
A szakképesítés megnevezése

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény
megnevezése
33 5842 02 Fürdő- és hévíz-üzemkezelő Környezetgazdálkodási Intézet
1365 Budapest V., Alkotmány u. 29., Pf. 352
Telefon. 132-9940
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.
Telefon: 06 (42) 437-024

  Vissza az oldal tetejére