A jogszabály mai napon ( 2020.07.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/1997. (IX. 10.) KTM-MKM együttes rendelet

Majkpuszta - volt kamalduli remeteség - műemléki környezetének bővítéséről

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A Komárom-Esztergom megyei Oroszlány város közigazgatási területén lévő, egyedi műemléki védelem alatt álló majkpusztai, volt kamalduli remeteség 1968-ban kijelölt műemléki környezetét kibővítjük az 1. számú mellékletben meghatározott egész, illetve rész ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területtel.

(2) A műemléki környezet határa - a 2. számú mellékletben felsorolt helyszínrajzi vázlat szerint - Oroszlány város külterületén a 02914 hrsz.-ú telek É-i határvonalán indul, s az óramutató járásával egyezően halad az alábbi vonalakon:

- a telekhatár folytatásában a 060 hrsz.-ú közlekedési út K-i határvonaláig, onnan DK-re fordulva a 07 hrsz.-ú útig, annak ÉNy-i oldalán ÉK-re fordulva a 046 hrsz.-ú telek ÉK-i határáig,

- a 046 hrsz.-ú telek ÉK-i határa és egyenes vonalú folytatása a 047 hrsz.-ú útig, annak É-i határa a 044 hrsz.-ú út csatlakozásáig, majd DK-re fordulva a 053 hrsz.-ú patak É-i partjáig,

- a patak É-i partján Ny-ra tartva a 060 hrsz.-ú közlekedési út K-i határáig, majd D-re fordulva a 062 hrsz.-ú tó D-i partjának vonaláig, itt a tó D-i partja irányába és vonalán 200 m hosszan, majd D-re törve 60 m-t, DK-re törve 60 m-t, innen DNy-ra törve a romterület D-i határával párhuzamosan 110 m, majd D-re törve a 062 hrsz.-ú patakkal párhuzamosan 100 m hosszan,

- derékszögben Ny felé törve a 083 hrsz.-ú erdő DNy-i határáig és ezen a határvonalon ÉNy felé tartva a 084 hrsz.-ú közlekedési út ÉNy-i oldaláig,

- a 084 hrsz.-ú út határán ÉK-re tartva a 026 hrsz.-ú útig és annak Ny-i oldalán a kiindulópontig.

2. § A műemléki környezet kibővítésének célja a kiemelkedő jelentőségű műemlékegyüttes tájképi látványának, a műemlékegyüttest befolyásoló fejlesztési területeken az épített környezet minőségi illeszkedésének biztosítása, valamint a remeteség környezetének hagyományokhoz méltó védelme.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 30/1997. (IX. 10.) KTM-MKM együttes rendelethez

Majkpuszta - volt kamalduli remeteség - műemléki környezetének ingatlanjegyzéke

A) Teljes területtel a műemléki környezetbe tartozó ingatlanok B) A helyszínrajzi vázlat szerinti részterülettel a műemléki környezetbe tartozó ingatlanok
02/2 026 út
029/3 028
029/4 031
029/31 034 út
029/32 045
029/33 047 út
032/1 052
032/2 060 út
032/3 063
033 út 064
046 068
061/9 069
062 tó 079/1 út
070 083
071 084 út
072
073
074/1-20
075
076
077
078

2. számú melléklet a 30/1997. (IX. 10.) KTM-MKM együttes rendelethez

Majkpuszta - volt kamalduli remeteség - műemléki környezetének
helyszínrajzi vázlata


  Vissza az oldal tetejére