A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/1997. (XII. 1.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest I. kerület, 1452 számú tulajdoni lapon, 14283 hrsz. alatt nyilvántartott, Szalag u. 19. számú lakóépületet. A védelem a 346 m2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja a középkori ágostonos kolostortemplom, temető és kápolna maradványai; a XIV. századra tehető, Budapesten egyetlen eredeti helyszínen álló eredeti állapotú gótikus kapuzat maradványai; valamint a ráépült XVII. század végi - XVII. századi lakóház utókor számára történő megóvása.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Nógrád megyei Kétbodony, 217 hrsz. alatti templomépületet. A védettség kiterjed a 703 m2 nagyságú ingatlan egészére, az épület külső és belső megjelenésére, szerkezeteire.

(2) A védelem célja az 1792-ben épített templomépület fennmaradt építészeti értékeinek - homlokzati architektúra és belső térkialakítás - megóvása.

3. § E rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére