A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. kerület, 376. számú tulajdoni lapon, 24129 hrsz. alatt nyilvántartott Múzeum krt. 15. számú lakóépületet. A védettség a 462 m2 nagyságú ingatlan egészére kiterjed.

(2) A műemléki védelem célja az 1872-ben Ray Rezső tervei alapján épült eklektikus lakóépület - amelynek udvarán a városfal egy szakasza látható - építészeti, történeti értékeinek fokozott védelme.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. kerület, 375. számú tulajdoni lapon, 24128 hrsz. alatt nyilvántartott Múzeum krt. 17. számú lakóépületet. A védettség a 425 m2 nagyságú ingatlan egészére kiterjed.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja az 1873-ban emelt eklektikus stílusú lakóépület építészeti értékeinek és a szomszédos védett épületek együttes védelme.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V. kerület

a) 925. számú tulajdoni lapon, 24786/A hrsz. alatt nyilvántartott Nagysándor József u. 3. számú (Vadász u. 18.) lakóépületet;

b) 937. számú tulajdoni lapon, 24798 hrsz. alatt nyilvántartott Nagysándor József u. 5. számú (Vadász u. 19.) lakóépületet;

c) 943. számú tulajdoni lapon, 24806 hrsz. alatt nyilvántartott Nagysándor József u. 4. számú lakóépületet;

d) 956. számú tulajdoni lapon, 24819 hrsz. alatt nyilvántartott Nagysándor József u. 6. számú (Vadász u. 20.) irodaépületet;

e) 957. számú tulajdoni lapon, 24820/A hrsz. alatt nyilvántartott Nagysándor József u. 8. számú (Vadász u. 21.) lakóépületet.

(2) A védelem az (1) bekezdésben felsorolt ingatlanok teljes területére kiterjed.

(3) A műemléki védelem célja az (1) bekezdésben felsorolt épületek egyedi építészeti értékeinek és mint épületegyüttesnek a megőrzése.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XI. kerület, 2. számú tulajdoni lapon, 4445 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen lévő Móricz Zsigmond körtéri villamos-végállomás épületét. A műemléki védelem az épületre terjed ki, közvetlen környezete a telekhatárig műemléki környezetté válik.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1941-ben épített egykori Beszkárt, BHÉV végállomás mint építészeti-közlekedési emlék megőrzése.

5. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Bács-Kiskun megyei Kecskemét, Katona J. tér 5. szám és 476 helyrajzi szám alatt lévő színházépületet. A védettség kiterjed az épület külső és belső képére, szerkezeteire, beépített berendezési tárgyaira és tartozékaira.

(2) A védelem célja a bécsi Fellner-Helmer színházépítészeti iroda tervei alapján készült, javarészt eredeti formájában ránk maradt, városszerkezetileg és kulturálisan is jelentős épület építészeti és belsőépítészeti értékeinek megóvása.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Fejér megyei Dunaújváros, Öreghegyi utca, 1952/2, 1952/3 helyrajzi számok alatt található római kori auxiliáris katonai fürdő maradványait. A műemléki védelem az ingatlanok teljes területére kiterjed.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a már védett dunaújvárosi castellummal összefüggő római katonai fürdő megőrzése és védelme a Magyarország területén e tárgykörben található emlékanyagban elfoglalt jelentős helye és színvonala miatt.

7. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Somogy megyei Kisbajom község, Kossuth u. 132-133. szám és 198 helyrajzi szám alatti ingatlanon álló, a Magyar Országos Református Egyház Közalap tulajdonát képező lelkészlakást. A műemléki védelem kiterjed a 13476 m2 területű ingatlanra és tartozékaira, műemléki környezetet nem állapítunk meg, mivel annak védelme nem indokolt.

(2) A műemléki védelem célja az 1849-ben a templommal egy időben épült parókia máig megmaradt finom kovácsolt veretekkel készült klasszicista nyílászáróinak és a konyha hatalmas méretű rakott tűzhelyének megőrzése.

8. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Somogy megyei Kazsok község, Petőfi S. u. 39. szám és 2 helyrajzi szám alatti ingatlanon álló református templomot. A műemléki védelem kiterjed a 8042 m2 területű ingatlan egészére és tartozékaira, műemléki környezetet nem állapítunk meg mivel annak védelme nem indokolt.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1732-ben épült egyszerű barokk református templom megőrzése.

9. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Somogy megyei Zselickislak község, Szent István u. 1. szám és 1 helyrajzi szám alatti ingatlanon álló római katolikus templomot. A védelem kiterjed a 890 m2 területű ingatlanra és tartozékaira.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1790-ben Szent István király tiszteletére Eszterházy herceg költségén emelt egyszerű barokk templom (melyhez később sekrestyét és előcsarnokot építettek) megőrzése.

10. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kispalád, Fő u. 313 helyrajzi szám alatti ingatlanon álló református templomot. A műemléki védelem kiterjed a 782 m2 területű ingatlanra és tartozékaira.

(2) A védelem célja az impozáns méretű, a térség egyik legszebb, nagyszabású, neogótikus stílusú templomának fokozott védelme.

11. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Vas megyei Csánig községben, a Fő utcában, 235 helyrajzi számmal jelölt római katolikus templomot. A műemléki védelem kiterjed a templom épületére, összes tartozékára és közvetlen környezetére.

(2) A műemléki védelem a XIV. században épült és máig fennmaradt templom látható és még rejtett értékeinek megőrzését szolgálja.

12. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest II. kerület, Lövőház u. 39. szám, 13204 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ipartelep Kisrókus utca és Marczibányi tér sarkán lévő csarnoképületét, a nagyszereldét. A műemléki védelem a csarnoképületre és közvetlen környezetére terjed ki, a 8 ha 5378 m2 nagyságú ingatlanon lévő többi épületre nem. * 

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1911-12-ben épült iparcsarnok történeti, építészeti értékeinek fokozott védelme.

13. § Megszüntetjük a Békés megyei Orosháza, Külső Monor 29. szám, 0698/3 hrsz.-ú (volt 0175/2 hrsz.), műemlék jellegű védettségi fokozatú, 9026 törzsszámú tanya védettségét.

14. § Megszüntetjük a Hajdú-Bihar megyei, Hajdúböszörmény város, Polgári út 58. szám, 2987 hrsz. alatti, műemlék jellegű védettségi fokozatú, 8624 törzsszámú népi lakóépület védettségét.

15. § Megszüntetjük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csenger, Rákóczi u. 21. szám, 1766 hrsz. alatti, városképi jelentőségű védettségi fokozatú, 5972 törzsszámú népi lakóépület védettségét.

16. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

17. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére