A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Budapest VI. kerület, Hajós u. 25. (Ó u. 22., Zichy J. u. 21.) számú lakóépületet. A védettség kiterjed a Budapest VI. kerületi 903/0 tulajdoni lapon, 29099/A hrsz. alatt nyilvántartott, 1565 m2 nagyságú ingatlan teljes területére és az épület tartozékaira (szobor, dombormű, üvegablak stb.).

(2) A műemléki védelmet az 1906-ban Fodor Gyula tervei alapján épült szecessziós lakóépület kiemelkedő építészeti értékei és városképi jelentősége indokolják.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Vas megyei Kőszeg város, Pék u. 23. szám alatti, 1621 hrsz.-ú, 76 m2 területű, 1622 hrsz.-ú, 50 m2 területű, 1623 hrsz.-ú, 72 m2 területű, 1624 hrsz.-ú, 29 m2 területű, 1625 hrsz.-ú, 40 m2 területű, 1626 hrsz.-ú, 79 m2 területű, 1627 hrsz.-ú, 101 m2 területű, 1628 hrsz.-ú, 155 m2 területű, 1629 hrsz.-ú, 180 m2 területi ingatlanokon álló polgárházegyüttest. A műemléki védelem kiterjed az összesen 782 m2 teljes területre.

(2) A műemléki védelem célja a XVIII. században kiépült földszintes polgárházegyüttes (lakóépület, melléképület, udvar) egységének megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Vas megyei Répcelak településen, a Bartók Béla u. 51. szám alatt, a 300 hrsz.-ú ingatlanon álló Radó-kastélyt. A műemléki védelem kiterjed a 3993 m2 területű ingatlanra, épületére és kertjére. A szomszédos 301 hrsz.-ú és 302/1 és 310 hrsz.-ú ingatlanok műemléki környezetté minősülnek.

(2) A műemléki védelem célja a XVIII. századból való egykori Radó-birtokközpont még megmaradt ősi kastélyrészének, művészeti értékeinek és környezetének megőrzése.

4. § Megszüntetjük a Csongrád megyei Szeged város, Nyíl u. 47. szám, 20769 hrsz. alatti népi lakóépület városképi jelentőségű, 2689 törzsszámú védettségét.

5. § Megszüntetjük a műemlék jellegű, 5803 törzsszám alatt nyilvántartott Nógrád megyei Rétság, Jásztelekpuszta 0116-0115 hrsz.-ú és a műemlék jellegű, 5801 törzsszám alatt nyilvántartott Pusztaberki, Petőfi u. 10. szám, 67/12 hrsz.-ú ingatlanok védettségét.

6. § Megszüntetjük a Csákvári Esterházy-kastély és parkja 50.001/1950. sz. határozattal műemlékké nyilvánított együtteséből a 197 hrsz.-ú, 3439 m2 területű ingatlan védettségét.

7. § Az e rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére