A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a betegszállításra jogosító kúraszerű kezelésekről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Ebtv. 17. §-ának b) pontja alapján a biztosított térítésmentesen jogosult betegszállításra, amennyiben a szállítás

a) művesekezelés, vagy

b) sugárterápiás kezelés, vagy

c) kemoterápiás kezelés

céljából történik, és a kezelések időpontja, rendszeressége, illetve hosszadalmassága miatt a beteg az ellátáshoz más módon nem férne hozzá, vagy az ellátás utóhatása következtében más közlekedési eszköz igénybevétele a beteg számára aránytalan megterhelést jelentene.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból történő betegszállítást a betegszállítás rendelésének és feltételrendszerének szakmai szabályairól szóló 23/1995. (VI. 29.) NM rendeletben foglaltak szerint kell rendelni.

2. § Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére