A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. Számú Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló 1995. évi XIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. Számú Kiegészítő Jegyzőkönyvét (a továbbiakban: 3. Számú Kiegészítő Jegyzőkönyv), amely 1996. július 16-án hatályba lépett, e rendelettel kihirdeti.

2. § A 3. Számú Kiegészítő Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

„3. sz. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz

A Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság képviselői,

tekintettel a miniszterelnökök 1994. november 25-i poznani és 1995. szeptember 11-i brnói nyilatkozataira,

ismételten megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránti elkötelezettségüket,

határozott meggyőződésük lévén, hogy jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv előmozdítja kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek terén, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 34., 35., 37. és 39. Cikke rendelkezéseinek megfelelően

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 4-6. Sz. Jegyzőkönyvei és Mellékletei, amelyeket az 1994. április 29-én, Budapesten aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv szerint alkalmaztak, hatályukat vesztik, és helyükre 1996. január 1-jétől a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező új 4-6. Sz. Jegyzőkönyvek és Mellékleteik lépnek.

2. Cikk

Jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Cikk

1. Jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapja az utolsó értesítést a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Feleitől az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejeztéről.

2. A Letéteményes valamennyi Felet értesíti a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejeztéről.

3. Ha a Felek 1995. december 31-ig nem kapnak értesítést a jelen Cikk 2. pontja szerint, akkor a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv 1996. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazásra kerül.

A fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvet.

Készült Varsóban, 1995. december 21-én, egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet Lengyelország Kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatot.

(Aláírások)

4-6. Sz. Jegyzőkönyv * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére