A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi CXII. törvény

az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § * 

2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a „3. alcím és 4. alcím” szövegrész helyébe a „3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím” szövegrész lép.

1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez * 

2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez * 

3. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez * 

4. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére