A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

113/1997. (VI. 28.) Korm. rendelet

az EFTA-Magyar Szabadkereskedelmi Megállapodás B) Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben, 1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodás B) Jegyzőkönyvét e rendelettel kihirdeti.

2. § A B) Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

„Az EFTA-Magyar Vegyesbizottság
1997. évi 3. számú határozata

(Elfogadva az 1997. február 27-28-i ötödik ülésen.)

A B) JEGYZŐKÖNYV MÓDOSÍTÁSA

A VEGYESBIZOTTSÁG

figyelembe véve a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről szóló B) Jegyzőkönyvet,

figyelembe véve Magyarország és az EFTA államok közös nyilatkozatát, amely tartalmazza a Megállapodást Aláíró Államok megállapodását, hogy az Európán belüli termelés és kereskedelem növelését és előmozdítását célzó kumulációt magába foglaló származási szabályok további kiterjesztésének és fejlesztésének további lehetőségeit feltárják,

tekintve, hogy a kereskedelem előmozdítása és a Megállapodás hatékonysága növelése érdekében erősen kívánatos egy olyan kiterjesztett kumulációs rendszer, amely lehetővé teszi az EFTA államokból, azaz Izlandról, Norvégiából és Svájcból vagy Magyarországról származó anyagok felhasználását, valamint az Európai Közösségből, az Európai Gazdasági Térségből, Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból, Bulgáriából, Romániából, Szlovéniából, Észtországból, Lettországból vagy Litvániából származó anyagok felhasználását,

tekintve, hogy a Megállapodást Aláíró Liechtensteini Hercegséget vámunió köti Svájchoz, továbbá tekintve, hogy a Liechtensteini Hercegség az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodás aláíró állama is, ezért, a Liechtensteinből exportált származó termékeket - amelyek összhangban az alkalmazandó származási szabályokban lefektetett előírásokkal vagy teljes egészében előállítottak vagy kielégítően megmunkáltak vagy feldolgozottak -, az esettől függően, vagy „Svájc” vagy pedig „Európai Gazdasági Térség” származási jelöléssel látnak el,

tekintve, hogy a fent említettek indokolják a származó termékek fogalmának módosítását,

tekintve, hogy a nem származó anyagokra meghatározott, a származó állapot elnyeréséhez szükséges egyes követelményeket a feldolgozási technikák fejlődésének figyelembevétele érdekébem módosítani kell,

tekintve - a tapasztalatok fényében - a feldolgozási szabályok jegyzékének beépítése aképpen volt fejleszthető, hogy az az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer (HR) valamennyi vámtarifaszámát átfogja,

figyelembe véve a HR 1996. január 1-jén hatályba lépett módosítását,

tekintve, hogy a Megállapodás megfelelő működése érdekében, a gazdálkodók és a vámhatóságok munkájának megkönnyítése céljából célszerű valamennyi szóban forgó rendelkezést egyetlen szövegbe foglalni,

figyelembe véve a Megállapodás 32. Cikkét, amely felhatalmazza a Vegyesbizottságot, hogy a Megállapodás Melléketeit és az A) és a B) Jegyzőkönyvet módosítsa,

a következő határozatot hozza:

1. A határozat Mellékletében megfogalmazott szöveg lép a B) Jegyőkönyv helyébe.

2. Ez a határozat 1997. július 1-jén lép életbe.

3. A határozat szövegét az Európai Szabadkereskedelmi Társulás főtitkára a Letéteményesnél elhelyezi.

B) JEGYZŐKÖNYV
a „származó termék” fogalmának meghatározásáról
és az adminisztratív együttműködés módszereiről * 

3. § Ez a rendelet 1997. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére