A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a Magyarság Hírnevéért Díjról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány azok elismerésére, akik Magyarország és a magyarság hírnevét öregbítő kimagasló tevékenységet folytatnak, Magyarság Hírnevéért Díjat (a továbbiakban: Díj) alapít.

(2) A Díjat azok a hazai és külföldi természetes személyek és szervezetek kaphatják meg, akik a magyarság hírneve, a reális és korszerű Magyarország-kép kialakítása és terjesztése érdekében a közéletben, a gazdaságban, a tudományban, az oktatásban, a kultúrában, a tájékoztatásban, valamint a sportban kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

2. § (1) A Díj 20 x 20 cm-es márvány alapra helyezett, domborművel díszített harangot ábrázoló 21 cm magas, bronz kisplasztika.

(2) Polgári ruhán a Díj kitűzőbe átvett 13 mm-es kicsinyített mása viselhető.

3. § (1) A Díjat a Kormány adományozza, és azt a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy minden év december 10-én ünnepélyes keretek között adja át.

(2) *  A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott Bizottság ajánlása alapján a kultúráért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter tesz előterjesztést a Kormánynak.

(3) Évente legfeljebb 15 díj adományozható.

4. § Újabb adományozásra csak olyan teljesítmény alapján tehető javaslat, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.

5. § (1) A díjazott adományozást igazoló okiratot kap.

(2) A díjazott a Díjon túl más kedvezményben nem részesíthető.

(3) *  A Díj adományozásával járó költségeket a nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

6. § A díjazottak névsorát - az érintettek beleegyezése esetén - a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére