A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A költségvetési szervek vagyonbiztosítása alapján - az 1971. január 1. napja előtt gépjárművel okozott káreseményekkel összefüggésben - a központi költségvetést terhelő keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti kártérítési járadékok folyósításával kapcsolatos feladatok ellátását a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) végzi.

2. § *  A Kincstár az 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja:

a) a kárigények elbírálását;

b) a kártérítéssel kapcsolatos peres eljárásokban a magyar állam perbeli képviseletét, valamint a visszkereseti igényeknek a belföldi és külföldi károkozókkal, illetve a károkozók felelősségbiztosítójával szembeni érvényesítését;

c) a kártérítési összegek kifizetését.

3. § * 

3/A. § *  Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2020. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2019. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 2,8 százalékkal emelkednek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére