A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet

a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. és 20. §-aiban foglaltakra - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, illetőleg a Minisztérium felügyelete alatt álló szervekre terjed ki.

2. § Az 1. §-ban megjelölt szervek polgári védelmi feladatai végrehajtásának irányítását és a BM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BM PVOP) központi és területi szerveivel való együttműködést a Minisztérium közigazgatási államtitkára látja el.

3. § *  A Minisztérium a környezetvédelmi hatóság útján - a megelőző radiológiai, biológiai és vegyi védelemre vonatkozó külön jogszabályok szerint - a környezeti elemeket folyamatosan ellenőrzi, továbbá a polgári védelmi szervek által igényelt adatokat a BM PVOP által meghatározott gyakorisággal biztosítja.

4. § *  A Minisztérium az anyagi javak, valamint a kulturális értékek védelmét szolgáló létesítményeket a Belügyminisztériummal, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériummal, Földművelésügyi Minisztériummal, a Művelődési és Közoktatási Minisztériummal, valamint a Népjóléti Minisztériummal együttműködve jelöli ki.

5. § (1) A Minisztérium tervezi, szervezi és irányítja a lakosság életének megóvására alkalmas természetes képződmények és mesterséges létesítmények gyorsított ütemű felmérését, továbbá kidolgozza a megóvás feltételrendszerét biztosító műszaki követelményeket.

(2) A Minisztérium biztosítja - az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, valamint a védelmi igazgatás helyi szervei által megadott építőipari kapacitás és építőipari készlet figyelembevételével - a szükségvédő létesítmények típusterveinek előkészítését és a kivitelezhető típustervek megválasztását.

6. § * 

7. § Az 1. §-ban megjelölt szervek vezetői felelősek a polgári védelmi feladatok végrehajtásáért és a végrehajtás ellenőrzéséért. Ennek keretében

a) gondoskodnak a polgári védelmi tevékenység szervezeti kereteinek meghatározásáról;

b) intézkednek az alkalmazottak kollektív védelmi feltételeinek megteremtéséről; továbbá

c) kidolgoztatják - a területileg illetékes polgári védelmi szervekkel egyetértésben - a polgári védelmi terveket.

8. § (1) A központi polgári védelmi felkészítés és gyakorlat költségeit a Minisztérium saját költségvetésében tervezi és biztosítja.

(2) Az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszerbe kijelölt telepített és mobil mérőállomások működtetésének költségeit a Minisztérium saját költségvetésében, fejlesztésének költségeit célelőirányzatként tervezi.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére