A jogszabály mai napon ( 2021.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/1998. (V. 15.) MKM rendelet

a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjainak megbízásáról

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület) tagságára az e rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül pályázatot kell kiírni.

(2) A pályázati felhívást a Művelődési Közlönyben kell közzétenni.

(3) A pályázati felhívásnak - a 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban - tartalmaznia kell a pályázat benyújtásának módját, helyét, továbbá e rendeletben nem szabályozott tartalmi feltételeit.

(4) A pályázati kiírásban a pályázat benyújtására a pályázat megjelenésétől számított legalább 30 napot kell biztosítani.

(5) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

a) munkahelyének megnevezését, beosztását;

b) végzettségét, szakképzettségét;

c) idegennyelv-oktatási, illetve vizsgáztatási tevékenységét;

d) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;

e) a végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását tanúsító okiratok hiteles másolatát.

(6) A pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázó államilag elismert nyelvvizsgáztatással kapcsolatos egyéni elképzeléseit;

b) az oktatási és felhasználói szféra képviselőinek támogató nyilatkozatát.

2. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pályázatok elbírálására legalább 10 fős kuratóriumot hoz létre az idegennyelv-oktatás területén az elbírálás időpontjában működő legfontosabb szakmai és felhasználói szervezetek és testületek képviselőiből.

(2) A kuratóriumba a Testület tagjainak első megbízásakor a pályázatokat elbíráló egy-egy tagot delegál az Állami Nyelvvizsga Bizottság, az Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, a Nyelviskolák Szakmai Szövetsége, a Nyelvtanárok Országos Egyesülete, a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Munkaügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium.

(3) A Testület tagjává a kuratóriumba delegált személy nem választható.

(4) A kuratórium a pályázatok elbírálásánál elsősorban azt vizsgálja meg, hogy

a) milyen a pályázó idegennyelv-oktatásban való jártassága és tapasztaltsága a vizsgáztatásban;

b) az a) pontban foglalt tapasztalatokra a pályázó hol tett szert;

c) milyen a pályázó elméleti és módszertani felkészültsége a hazai és nemzetközi idegennyelv-oktatás és vizsgáztatás terén.

(5) A pályázatok elbírálásáról a kuratórium a pályázati határidő letelte után 30 napon belül többségi szavazással dönt, és annak eredményéről a miniszter írásban értesíti a pályázókat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére