A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

97/1998. (V. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. október 1-jén megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. április 26-án aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

attól a törekvéstől vezérelve, hogy szorosabbá tegyék a két ország közötti kapcsolatokat és elmélyítsék a kölcsönös megértést,

abban a meggyőződésben, hogy a kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok erősítik az együttműködést, valamint egymás kultúrájának, tudományos és szellemi életének és életformájának jobb megértését,

attól az óhajtól vezérelve, hogy minden területen fejlesszék a két ország közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatokat,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek elősegítik a két ország közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködést, a tapasztalatok és eredmények cseréjét intézményeik közötti közvetlen kapcsolatok révén.

2. Cikk

A Felek támogatják a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítását, az együttműködésre irányuló kezdeményezéseket, szakemberek kölcsönös látogatásait és dokumentációk cseréjét múzeumaik, könyvtáraik és filmintézményeik között.

3. Cikk

A Felek ösztönzik írói egyesületek, szövetségek, irodalmi folyóiratok együttműködését, s ennek révén írók, műfordítók találkozását, kölcsönös látogatását, továbbá a könyvkiadók és könyvkereskedői cégek közötti közvetlen kapcsolatokat.

4. Cikk

A Felek elősegítik országaik felsőoktatási intézményei között a közvetlen kapcsolatok kialakítását.

5. Cikk

A Felek támogatják a két ország megfelelő intézményei közötti tudományos együttműködést.

6. Cikk

A Felek támogatják országaik UNESCO Bizottságainak együttműködését.

7. Cikk

A Felek támogatják a rádiós szervezeteik közötti kétoldalú együttműködést, ezen belül kulturális és zenei műsorok rendszeres cseréjét.

8. Cikk

Ez az egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges alkotmányos előírások teljesültek.

9. Cikk

Ez az egyezmény meghatározatlan ideig marad hatályban. Bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek címzett írásos és diplomáciai úton átadott értesítéssel. A felmondás a fenti értesítés után hat hónappal érvényesül.

Készült Budapesten, 1995. április hó 26. napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. október 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére