A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

239/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C) Jegyzőkönyvének B) Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről

A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről szóló 1998. évi XX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C) Jegyzőkönyvének B) Mellékletében szerepelő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozatot e rendelettel kihirdeti.

2. § A C) Jegyzőkönyv B) Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás által létrehozott vegyesbizottság határozata (98/2. sz. határozat) * 

(Elfogadva az 1998. decemberi ülésen)

A C) jegyzőkönyv B) Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott húsra vonatkozó átmeneti kompenzáció

Tekintettel azokra a nehézségekre, amelyek a Török Köztársaságban az élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó import engedélyek kiadásával kapcsolatban felmerültek, valamint arra a tényre, hogy a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) C) Jegyzőkönyve B) Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó engedmények nem kerülhettek időben alkalmazásra;

tekintettel arra, hogy kompenzálni szükséges a Magyar Köztársaság abból eredő veszteségeit, hogy a Megállapodás C) Jegyzőkönyvének B) Melléklete szerint a Török Köztársaság által a Magyar Köztársaságból származó élőmarhára és fagyasztott marhahúsra nyújtott engedmények nem kerültek alkalmazásra;

a Vegyesbizottság a következő határozatot hozta:

A Török Fél kukoricára és napraforgómagra 1999-ben ideiglenesen alkalmazandó, pótlólagos vámkvótákat nyit, az alábbiak szerint:

Vámtarifa-
szám
A termék megnevezése
Érvényesség
A pótlólagos kvóta
mennyisége
Törökországban alkalmazott vám
1005 90 Kukorica 1999. január 1.-
május 31.
40,000 tonna 30%
1206 00 91 Napraforgómag 1999. január 1.-
augusztus 31.
15,000 tonna 0%

A Magyar Fél elfogadja az élőmarha és fagyasztott hús törökországi import tilalma következtében 1998-ban elszenvedett veszteségek fentiek szerinti kompenzálását.

Amennyiben az import tilalom az 1999. év egészében vagy egy részében fennmarad, a Magyar Fél fenntartja a jogot, hogy 1999-re is arányos kompenzációt kérjen. Erről a kompenzációról 1999. március 31-ig kell megállapodni.

E határozat azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy a határozat elfogadásával kapcsolatos belső jogi eljárás lezajlott.

Készült Budapesten, 1998. december 11-én, két eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére