A jogszabály mai napon ( 2021.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1999. (I. 29.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete alá tartozó nemzeti művészeti intézményekben művészi vagy egyéb művészeti munkakört betöltő közalkalmazottak illetménypótlékáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 69. §-ában, valamint 75. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának felügyelete alá tartozó nemzeti művészeti intézményekben (Magyar Állami Operaház, Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár, Magyar Állami Népi Együttes, Nemzeti Színház, Műcsarnok), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló - többször módosított - 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „előadóművészeti intézménynél művészi vagy egyéb művészeti munkakörben”, valamint „alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörben” foglalkoztatott közalkalmazott nemzeti művészeti intézményi pótlékra (a továbbiakban: pótlék) jogosult.

(2) *  A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap *  50-300%-áig terjedhet. Ettől eltérően, Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatárnál a pótlék mértékét a Kjt. szerinti pótlékalap 50-600%-ában kell megállapítani.

(3) A pótlékra való jogosultság feltételeit és a pótlék konkrét mértékét az (1) bekezdésben felsorolt intézmények kollektív szerződése állapítja meg.

2. § Ez a rendelet 1999. január 31-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére