A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/1999. (IV. 28.) NKÖM rendelet

a Budapesti Kamaraszínház és a Játékszín megszüntetésével, jogutódlásával és közhasznú társaságként való további működésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja és 91/A. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A Játékszín (székhelye: 1065 Budapest, Teréz krt. 48.) és a Budapesti Kamaraszínház (székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.) központi költségvetési szervek 1999. március 31-i hatállyal megszűnnek.

2. § A megszüntetendő két színház alaptevékenysége: színházi tevékenység, amelynek ellátására az Áht. 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján jogutódként az 1999. március 31-én megalapításra kerülő Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Társaságot, valamint a Játékszín Terézkörúti Színház Közhasznú Társaságot kell kijelölni. Az Áht. rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a Budapesti Kamaraszínház jogutódja a Budapesti Kamaraszínház Kht., a Játékszín jogutódja pedig a Játékszín Terézkörúti Színház Kht.

3. § A megszüntetésre kerülő költségvetési szervek alaptevékenységének ellátásához szükséges vagyon - a kincstári vagyonról szóló rendelkezések alkalmazásával - a közfeladatot ellátó jogutód közhasznú társaságok tulajdonába az Áht. 109/K. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően térítésmentesen, nem pénzbeli betétként kerül átadásra.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére