A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet

a nógrádsápi római katolikus templom műemléki környezetének kijelöléséről

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 60. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nógrád megyei Nógrádsáp községben lévő, műemlék (törzsszám: M 5795, hrsz.: 0191) római katolikus templom körül műemléki környezetet jelölök ki a mellékelt helyszínrajzi vázlat szerinti területre.

(2) A műemléki környezet határa a 0192/2 hrsz.-ú földrészlet délkeleti sarkától indul és az alábbiak szerint halad:

- délnyugati irányba a 0192/2 hrsz.-ú ingatlan délkeleti szélén a 8 hrsz.-ú telekig, majd ennek északkeleti és délkeleti oldalán, s a nyúlványtelek átvágása után pedig a 9 és 39 hrsz.-ú ingatlanok között a belterületi határtól 80 m-re húzódó vonalon, innen tovább a 41-48 hrsz. közötti telkek, valamint az 59 hrsz.-ú közterület délkeleti, illetve délnyugati szélén;

- északnyugati irányba fordulva a Széchenyi utca és a folytatásában lévő 0187/12 és 0187/26 hrsz.-ú utak déli oldalán a keresztező földútig;

- északkeleti irányban a 0187/16 hrsz.-ú telek északnyugati szélén, majd ennek meghosszabbítása vonalán a közúton és a 0138 hrsz.-ú ingatlanon keresztül a belterületi határ vonaláig;

- délkeleti irányba törve a 0138, 0168, 0172-0176 hrsz.-ú ingatlanok belterülettel határos szélén, a belterületen belül a 452-470 hrsz.-ú ingatlanok északkeleti, illetve délkeleti oldalán a nézsai útig, majd ennek északkeleti szélein éri el a kiindulási pontot.

2. § A műemléki környezet kijelölésének célja a tájból több irányból jól látható, kissé kiemelkedő dombon épült, festői szépségű, fallal övezett középkori templom látványának zavartalan érvényesítése.

3. § (1) Az 1. § (2) bekezdés szerint körülhatárolt területen belül földrészletet belterületbe vonni, földrészletet alakítani, földrészletet beépíteni, meglévő építményt bővíteni, átalakítani csak az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatósága szakhatósági hozzájárulásával szabad.

(2) A műemléki környezeten áthaladó 2115. számú országos közútszakaszon, valamint annak tartozékain a fenntartási, üzemeltetési tevékenységet a műemléki védelem nem korlátozza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 10/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelethez


  Vissza az oldal tetejére