A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet

Jósvafő község területén műemléki jelentőségű terület és annak műemléki környezete védetté nyilvánításáról

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 60. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jósvafő község területén

a) műemléki jelentőségű területté nyilvánítom a (2) bekezdésben leírt határon belül az 1. számú mellékletben felsorolt és a 3. számú mellékleten jelölt ingatlanokat,

b) műemléki környezetté nyilvánítom, mint az a) pont közvetlen környezetét - a 2. számú mellékletben felsorolt és a 3. számú mellékleten jelölt ingatlanokat.

(2) A műemléki jelentőségű terület határa:

Északon indul a 161 hrsz.-ú út északi oldalán, majd az óramutató járása szerint folytatódik a belterület határán a 160, 158, 157 hrsz.-ú telkek határán

- délre fordul a Rákóczi Ferenc utca keleti határán a 153 hrsz.-ú telekig, innen tovább a belterületi határon a 153, 152, 150 hrsz.-ú telkek határán a Kossuth utcáig, majd ennek északi határán a 148 hrsz.-ú telekig,

- a belterület határán a 148, 147, 146, 145, 143, 140, 139, 138, 137/1, 2, 136 hrsz.-ú telkek északi határán,

- délre fordulva keresztezi a Petőfi Sándor utcát a 22 hrsz.-ú telek keleti határáig, ezen délre tovább a Malom árok déli oldaláig,

- a Malom árok, majd Jósva patak déli oldalán nyugatra tartva a Dankó Pista utcáig,

- a Dankó Pista utcát keresztezve a 298 hrsz.-ú telek délkeleti határáig, azon végig a 287 hrsz.-ú utcáig, majd az utca déli oldalán délre és nyugatra fordulva a 282 hrsz.-ú telekig, annak határán a Petőfi Sándor utcáig,

- a Petőfi Sándor utcát és a Jósva patakot keresztezve a 235/1, 2 és 235/3 határán északra fordulva a Malom árkot keresztezve a 227/2 nyugati határán a 225, 221, 196, 195, 194, 193/2, 168, 167 és 164 hrsz.-ú telkek nyugati határán a kiinduló pontig.

(3) A műemléki környezet lehatárolása a sajátos környezeti viszonyok miatt eltér az 1997. évi LIV. törvény 31. §-ának (2) bekezdésében foglaltaktól.

(4) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem korlátozza az illetékes közúti és vízügyi felügyeleteknek *  és kezelő szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.

2. § A műemléki jelentőségű terület kijelölésének célja a községnek a tájba illeszkedő településépítészeti kultúrájának a védelme

- különös tekintettel az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangvilágának az UNESCO Világörökség listájára való felvételére,

- a tájképi látvány és a népi építészeti kultúra összhangja tekintetében,

- a hagyományok és a falusi turizmus követelte fejlesztések illeszkedése tekintetében.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelethez

Jósvafő - műemléki jelentőségű terület ingatlanjegyzéke, helyrajzi számok szerint

22

23/1

23/2

24

25

26/1 (közterület)

26/2 (árok)

27

28

29

30

31

32

33

34

35 (közterület)

84 (út a Petőfi S. utcától a Dankó Pista utca 2-ig)

86 (Jósva patak a belterület határáig)

87 (a malomárok a Petőfi S. u. 22-24. számú telkek szélességében)

88 (közterület)

89

90

91

92

93 (út a 22-282 hrsz. telkek között)

94 (út a belterület határáig)

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119 (út)

120

121

122

123

124

125

126

127

129

130

131

132

136

137/1

137/2

138

139

140

141

142

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154 (út)

155

157

158

159 (Tohonya patak a belterület határáig)

160

161 (út)

162

163

164

165 (József A. utca a belterület határáig)

166

167

168

170 (út)

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181 (Kecső patak a belterület határáig)

182

184

186/1

186/2

186/3

186/4

187/1

188

189

190

191

192

193/1

193/2

194

195

196

197

198

199

200 (út)

201 (Jósva patak)

202

203

204

205

206 (út)

207/1

207/2

208 (közterület)

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

220 (út)

221

222 (út a belterület határáig)

223/3

223/4

223/5

223

224

225

227/2

228

229

230 (Malomárok a 235/3 hrsz. határáig)

231 (út)

232

233

234

235/1

235/2

236

272

273

274

275

276 (út)

277

278

279

280

283

284

285

286

287 (út)

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

2. számú melléklet a 11/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelethez

Jósvafő - műemléki környezetének ingatlanjegyzéke, helyrajzi számok szerint

36, 37, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 302, 303, 304, 305, 310,

valamint az alábbi közterületek:

38

46 (út a Szabadság u. 3-17-ig)

84 (út a Dankó Pista u. 5-15-ig)

3. számú melléklet a 11/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelethez


  Vissza az oldal tetejére