A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről

A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 60. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Bóly város, Temető u., 830 hrsz.-ú temetőrészben lévő herceg Montenouvo-mauzóleumot, a temetőrész kerítésével és kapuzatával együtt. A műemléki védelem kiterjed az ingatlan teljes, 6020 m2 nagyságú területére.

(2) Műemléki környezetként a bólyi 827, 832, 845, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 846/5 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védelem célja a bólyi temetőben álló, kvalitásos, Karl Gangolf Kayser bécsi építész által historizáló (neoromán és neogótikus) stílusban tervezett, 1879-1894 között emelt mauzóleum - mint az épülettípus és a kor jelentős monumentuma - értékeinek fokozott védelme.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Szalánta község, Németi nevű falurészében a Zrínyi u. 71. szám alatti, 394 hrsz.-ú római katolikus plébániaházat és melléképületét.

A műemléki védelem kiterjed az ingatlan teljes, 13 302 m2 nagyságú területére.

(2) Műemléki környezetként a Zrínyi u. 72. szám, 395/1 hrsz.-ú; Zrínyi u. 73. szám, 395/2 hrsz.-ú, Zrínyi u. 74. szám, 398 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A műemléki védelem célja az 1773-ban épült, nívós külsejű és gazdag belső részletekkel formált barokk plébániaház, a vele egy telken álló 1880 körüli téglaarchitekturás gazdasági épület védelme és a templommal együttesen alkotott harmonikus egység megőrzése.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Somogyhatvan, Kossuth L. u. 50. szám alatt található épületet a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt.

A védelem kiterjed a 218 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan teljes, 8225 m2 nagyságú területére.

(2) Műemléki környezetként a Kossuth L. u. 48. szám, 217 hrsz.-ú és a Kossuth L. u. 52. szám, 219 hrsz.-ú ingatlant jelölöm ki.

(3) A védett épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A műemléki védelem célja a XIX. század második felében épült, faluképileg meghatározó népi lakóépület, valamint a hozzá tartozó gazdasági épületek fokozott védelme.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Patapoklosi, Rákóczi u. 32. szám alatt álló, 13 hrsz.-on nyilvántartott népi lakóépületet a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt. A műemléki védelem a 13 hrsz.-ú ingatlannak az utcai telekhatárral, a 30-as számú, 14 hrsz.-ú ingatlannal közös telekhatárral a törési pontig, s ebből a töréspontból kiindulva az oldalhatárra merőleges vonallal a 10 hrsz.-ú ingatlan oldalhatáráig, s a 10 hrsz.-ú ingatlannak közös oldalhatárral az utcai telekhatárig körbezárt területére terjed ki.

(2) Műemléki környezetként az ingatlan fennmaradó területét, a Rákóczi út 30. szám, 14 hrsz.-ú és a Rákóczi út 36. szám, 10 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védett épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A műemléki védelem célja a XIX. század második felében épült, faluképileg meghatározó lakóépület építészeti értékeinek fokozott védelme.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mezőkövesd, Kis Jankó Bori u. 30. szám alatti népi lakóépületet. A műemléki védelem a 4741/2 hrsz.-ú ingatlan teljes, 341 m2 nagyságú területére, építményeire, tartozékaira kiterjed.

(2) Műemléki környezetként a 4742, 4743, 4741/1, 4740, 4739, 4738 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védett épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A műemléki védelem célja a XIX. század második felében épült, faluképileg és városszerkezetileg meghatározó lakóépület építészeti értékeinek fokozott védelme.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mór külterületén a 0282 hrsz.-ú ingatlanon található Nepomuki Szent János kápolnát.

A védettség a 2287 m2 alapterületű ingatlan teljes egészére kiterjed.

(2) Műemléki környezetként a szomszédos 0281/1, 0281/6, 0281/7, 0281/8 hrsz.-ú ingatlanoknak, valamint a védett ingatlant keletről határoló közútnak a védett ingatlan határa melletti 3,00 m-es sávját jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába soroljuk.

(4) A védelem célja a 1745-ben épült kápolna és kripta építészeti értékein túl a vele egyidős oltárépítmény műemléki értékeinek fokozott védelme.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Vértesacsa vasútállomásának felvételi épületét, amely a 985/12 hrsz.-ú ingatlanon található.

A védelem kizárólag az épületre terjed ki.

(2) Műemléki környezetként az ingatlannak az épület külső határvonalától mért 20,00 m széles területét jelölöm ki.

(3) A védett épületen reklám csak a műemléki hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába soroljuk.

(5) A vértesacsai állomásépület a vasúti felvételi épületek típustervsorozatában az ún. III. osztályú felvételi épület kategóriájának felel meg. A védelem célja az eredeti kialakítás megőrzése.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Csákvár külterületén a 0177/13 hrsz.-ú ingatlanon található Lőportorony elnevezésű építményt. A védelem a 2,8x2,8 m-es épületre és az ingatlannak az épület szélességében az épület és a 3649 hrsz.-ú közút közti sávjára terjed ki.

(2) Műemléki környezetként az ingatlannak az épület külső határvonalától mért 20,00 m széles területét jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába soroljuk.

(4) Az 1820-as évekre datálható, magaslesként is használt kerti építmény Magyarország egyik legjelentősebb hazai tájképi kertjének egyik utolsó, eredeti helyén álló és hitelesen helyreállítható kertépítészeti alkotása, mely funkcióját tekintve egyedülálló az egész országban. A védelem célja az építmény műemléki értékeinek fokozott védelme.

9. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Győr-Moson-Sopron megyei Abda, Szent István u. 27. szám, 151 hrsz. alatti lakóházat.

A műemléki védelem kiterjed a 2399 m2 területű ingatlan egészére, a melléképületekre, melléképítményekre, tartozékaira, valamint a konyhai tüzelőberendezésre és berendezési tárgyaira.

(2) Műemléki környezetként a szomszédos 152 hrsz.-ú és a 150/8 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába soroljuk.

(5) Az épület a település főutcája legelső házainak egyike. Mestergerendái 1830-ból és 1908-ból datáltak, szabadkéményes konyhája hasábkemencével rendelkezik. A védelem célja az épület műemléki értékeinek fokozott védelme.

10. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Dad, Dózsa u. 20. szám alatti népi lakóépületet.

A műemléki védelem kiterjed a 246, 247, 248 hrsz.-ú ingatlanok teljes területére.

(2) Műemléki környezetként a 241/1, 241/3, 242, 244, 245 hrsz. alatti ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védett épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A műemléki védelem célja a XIX. század végén épült lakóépület építészeti értékeinek fokozott védelme.

11. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom megyei Kocs község, Kossuth u. 101. szám alatti népi lakóépületet.

(2) Műemléki környezetként a szomszédos 588 hrsz.-ú és 592 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védett épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A műemléki védelem célja a XIX. század elején épült, faluképileg meghatározó múzeum-tájház (volt lakóház) építészeti értékeinek fokozott védelme.

12. § * 

13. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Nógrád megyei Pásztó vasútállomásának felvételi épületét, a vízházat és két toldaléképületét, amely a 203/3 hrsz.-ú ingatlanon található.

(2) Műemléki környezetként a védett épületek közötti és melletti, a 202 hrsz.-ú közútig terjedő területet jelölöm ki.

(3) A védett ingatlant a műemlékvédelmi bírság alapjául szolgáló érték szempontjából III. kategóriába sorolom.

(4) A védett épületeken reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A műemléki védelem célja az 1890-ben MÁV típusterv felhasználásával készült épületegyüttes megőrzése az utókor számára, mely jól illeszkedik a településszerkezetbe, és hordozza a XIX. század második fele és a századforduló építészeti és kultúrtörténeti jegyeit.

14. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Érd város, Felső út 1. szám alatti, 22715 hrsz.-ú; Budai út 6. szám alatti, 22711 hrsz.-ú, és az Alsó u. 2. szám alatti, 22712 hrsz.-ú ingatlanokat.

(2) A védett épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(3) A védett ingatlant a műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából III. kategóriába sorolom.

(4) A műemléki védelem célja az 1958 óta védett egykori Pelikán fogadó, majd a Wimpffen kúria és annak egységes építészeti koncepció szerint épült melléképületei épületegyüttesként történő védelmével az építészeti, történeti értékek megőrzése.

15. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Vas megye, Kondorfa község, Alvég u. 44. szám alatt álló, 559 hrsz.-on nyilvántartott épületet.

A műemléki védelem kiterjed a 840 m2-es ingatlan teljes területére, valamint a beépített tüzelőberendezésekre.

(2) A védett épület műemléki környezetéül az 503 hrsz.-ú útnak mindkét oldalán, az Alvég utcától a belterület határáig elhelyezkedő 558, 560, 561, 562, 564, 473, 474, 477, 478, 516, 517, 518 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriában sorolom.

(5) Az őrségi népi építészeti gyakorlat jellegzetességeit viselő lakóház és kijelölt környezete mind településszerkezeti, telepítési megjelenésével, mind beosztásában és berendezésében képviseli és méltó módon mutatja be a XIX. századra jellemző állapotot. A védelem célja az építészeti és történeti értékek megőrzése.

16. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V., Markó u. 29-31. számú - Bihari János u. 7. számú, 24942 hrsz.-ú épületet.

A védelem a 2106 m2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélye alapján helyezhető el.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1875-ben Kolbenheyer Ferenc tervei szerint épült iskolaépület építészeti, belsőépítészeti értékeinek fokozott védelme, különös tekintettel a díszterem kialakítására, benne Lotz Károly és Than Mór festményeire.

17. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II., Napraforgó u. alábbi ingatlanait:

1. sz. 11489/14 hrsz. 397 m2
2. sz. 11489/15 hrsz. 374 m2
3. sz. 11489/13 hrsz. 365 m2
4. sz. 11489/16 hrsz. 372 m2
5. sz. 11489/12 hrsz. 377 m2
7. sz. 11489/11 hrsz. 367 m2
9. sz. 11489/9, 10 hrsz. 339 m2, 337 m2
10. sz. 11489/19 hrsz. 375 m2
12. sz. 11489/20 hrsz. 376 m2
13. sz. 11489/7 hrsz. 350 m2
14. sz. 11489/21 hrsz. 307 m2
15. sz. 11489/6 hrsz. 359 m2
16. sz. 11489/22 hrsz. 311 m2
17. sz. 11489/5 hrsz. 376 m2
18. sz. 11489/23 hrsz. 378 m2
20. sz. 11489/24 hrsz. 383 m2
22. sz. 11489/25 hrsz. 390 m2

A védelem az ingatlanok teljes területére kiterjed.

(2) Műemléki környezetként az (1) bekezdésben felsorolt ingatlanokkal közvetlenül érintkező közterületrészeket jelölöm ki.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket a III. kategóriába sorolom.

(4) A műemlékké nyilvánítás célja a kor modern építészetének különféle irányzatait képviselő, neves építészek alkotásaiból álló 1931-ben épült kislakásos mintatelep egységének, építészeti és városképi értékeinek fokozott védelme.

18. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V., 24670 hrsz. alatt nyilvántartott Széchenyi u. 12. számú lakóépületet.

A védettség a 728 m2 nagyságú ingatlan egészére kiterjed.

(2) Műemléki környezetként a 24651, 24655, 24669, 24671 és 24675 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1872-ben Kauser István tervei szerint épült neoreneszánsz lakóépület építészeti értékeinek fokozott védelme.

19. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII., Erzsébet krt. 13. számú, 33671 hrsz.-ú ingatlan földszintjén lévő Horizont filmszínházat.

A védelem a mozi 591 m2 nagyságú területére terjed ki.

(2) A védett épületrész műemléki környezete maga a lakóépület.

(3) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1940-50-es évek építészetét reprezentáló portál és mozibelső építészeti, belsőépítészeti értékeinek védelme.

20. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V., Váci u. 79. számú 23921 hrsz.-ú lakóépületet.

A védelem a 919 m2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) Műemléki környezetként a 23913, 23916 és 23946 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1872-ben Vojta Donát tervei szerint épült eklektikus lakóépület építészeti értékeinek fokozott védelme.

21. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XIII., Váci út 152. számú, 25896 hrsz.-ú ingatlanon a Turbina utca és a Váci út sarkán, az egykori Eisele Gépgyár eredeti épületeinek együttesét.

A védelem a kazánkovácsműhelyre, a kazánszerelő-műhelyre, a rézművesműhelyre és az irodaépületre terjed ki.

(2) A műemlék épületegyüttes műemléki környezeteként a 25896 hrsz.-ú ingatlan többi részét jelölöm ki.

(3) A műemlék épületeken reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az 1890-91-ben Alpár Ignác tervei szerint épült Eisele Gépgyár eredeti épületcsoportjának fokozott védelme.

22. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest I., Csónak u. 1-3. számú, 14357 hrsz.-ú, 2444 m2 nagyságú ingatlan teljes területét.

(2) A műemlékingatlan körül külön műemléki környezetet nem jelölök ki, mivel a terület a Műemléki Jelentőségű Terület része.

(3) Az ingatlanon reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja az ingatlanon feltárt közép- és törökkori maradványok, az itt húzódó Arany-bástya építészeti, történeti értékeinek fokozott védelme.

23. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest II., Apostol u. 13/B számú, 13037/3 hrsz.-ú, egykori Neuschlosz-villa épületét. A védelem a 2032 m2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) Műemléki környezetként a 13037/1, 13037/2, 13037/4 és 13037/5 hrsz.-ú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A műemléki védetté nyilvánítást az Alpár Ignác tervei szerint 1898-ban emelt historizáló villaépület külső és rendkívül magas színvonalú belsőépítészeti értékeinek megőrzése indokolja.

24. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI., Podmaniczky u. 45. számú, 28670 hrsz.-ú épületet. A védelem az 1037 m2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével helyezhető el.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896-ban Ruppert Vilmos tervei szerint emelt egykori Magyarországi Symbolikus Nagypáholy építészeti, belsőépítészeti, kultúrtörténeti értékeinek fokozott védelme.

25. § (1) Megszüntetem a Pest megyei Göd, Nemeskéry Kiss Miklós út 33. szám, 1827/47 hrsz. alatti 6443 m2 területű ingatlan egyedi védettségét és az ingatlant műemléki környezetté minősítem.

(2) Telekosztás következtében a Nemeskéry Kiss kúria és egykori melléképülete külön ingatlanokra kerültek. A melléképület a sorozatos átalakítások miatt elveszítette eredeti műrészleteit, műemléki értéket nem hordoz, ezért ezen ingatlan egyedi védelmének fenntartása nem indokolt.

26. § (1) Megszüntetem a Somogy megyei Barcs város, Béke u. 11. szám, 1410 hrsz. alatti népi lakóépület és melléképülete 9594 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) Az épület nagyfokú állagromlása miatt a helyreállítás csak teljes újjáépítéssel valósítható meg, amely a hitelességét megszünteti, ezért a műemléki védettség fenntartása indokolatlan.

27. § (1) Megszüntetem a Fejér megyei Székesfehérvár, Vörösmarty tér 3. szám, 5731 hrsz. alatti ingatlan 1566 törzsszámú védettségét.

(2) Az épületet a rendezési terv végrehajtása során lebontották, helyén új lakóház épült.

28. § (1) Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkövesd város, Honvéd u. 17. szám, 4879 hrsz.-ú népi lakóház 1149 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) Az épület nagyfokú állagromlása miatt a helyreállítás csak teljes újjáépítéssel valósítható meg, amely a hitelességét megszünteti, ezért a műemléki védettség fenntartása indokolatlan.

29. § (1) Megszüntetem a Budapest V., Múzeum krt. 31-33. szám, 24121 hrsz. alatt nyilvántartott lakóépület 15410 törzsszámú műemléki védettségét.

(2) A Múzeum körút 31-33. számú ingatlan védettségének fenntartása indokolatlan, az 1960-ban épült lakóház műemléki értéket nem képvisel.

30. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karbantartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére