A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet

a repülőtér üzemben tartási engedélyéről

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 19. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2)-(3) * 

2. § (1) Az üzemben tartási engedély határozatlan időtartamra szól.

(2) *  Az üzemben tartási engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

a) az üzemben tartott repülőtér neve és címe,

b) a repülőtér minősítése,

c) az üzemben tartó adatai (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve),

d) a repülőtér WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint meghatározott vonatkozási pontja,

e) a repülőtér tengerszint feletti magassága.

3. § (1) *  A repülőtér üzemben tartását és az üzemben tartási engedélyben foglaltak megtartását a légiközlekedési hatóság - hatósági ellenőrzés keretében - ellenőrzi (a továbbiakban együtt: repülőtér szemle). A repülőtér szemlét legalább évente egyszer meg kell tartani.

(2) * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére