A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

75/1999. (XII. 21.) GM rendelet

a kristályüveg termékek címkézéséről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben felsorolt üvegtermékeket gyártó, forgalmazó és importáló gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], valamint a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire terjed ki.

(2) A rendelet előírásait étkezési és lakás (iroda) díszítési célú üvegtermékekre kell alkalmazni.

(3) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá az üveggyöngyök, igazgyöngyök, drágakövek utánzatai, valamint az üvegmozaikok alkotórészei és az üvegszemek.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) Nehéz ólomkristály: az olyan kristályüveg, amely legalább 30% ólom-oxidot (PbO) tartalmaz, és sűrűsége legalább 3,00 g/cm3

b) Ólomkristály: az olyan kristályüveg, amely legalább 24% ólom-oxidot (PbO) tartalmaz, és sűrűsége legalább 2,90 g/cm3

c) Krisztallin üveg: az olyan üvegtermék, amely

ca) külön-külön vagy együttvéve legalább 10% ólom-oxidot (PbO), bárium-oxidot (BaO), kálium-oxidot (K2O) vagy cink-oxidot (ZnO) tartalmaz, sűrűsége legalább 2,45 g/cm3, és amelynek a nátrium-d-sugárra vonatkoztatott törésmutatója legalább 1,520, vagy

cb) külön-külön vagy együttvéve legalább 10% ólomoxidot (PbO), bárium-oxidot (BaO), kálium-oxidot (K2O) tartalmaz, sűrűsége legalább 2,40 g/cm3, és amelynek felületi Vickers-keménysége 550±20.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kémiai és fizikai tulajdonságokat a rendelet mellékletében ismertetett módszerekkel kell meghatározni.

A kristályüveg termékek címkézése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező kristályüvegek belföldön akkor hozhatók forgalomba, ha azokon

a) Nehéz ólomkristály esetén a

„Nehéz ólomkristály 30%”

„Hochbleikristáll 30%”

„Cristal Supérieur 30%”

„Cristal Superior 30%”

„Cristal de Chumbo Superior 30%”

„Cristallo Superiore 30%”

„Full Lead Cristal 30%”

„Krystal 30%”

„Volloodkristal 30%”

b) Ólomkristály esetén az

„Ólomkristály 24%”

„Bleikristall 24%”

„Cristal al Plombo 24%”

„Cristal au Plomb 24%”

„Cristal de Chumbo 24%”

„Cristallo al Piombo 24%”

„Krystal 24%”

„Kristall 24%”

„Lead Crystal 24%”

„Loodkristal 24%”

c) Krisztallin üveg esetén a

„Krisztallin üveg”,

„Kristallglas”

címkézés valamelyikét alkalmazzák.

(2) Azokon az üvegtermékeken, amelyeket a 2. § (1) bekezdése nem tartalmaz, az (1) bekezdésben felsorolt címkézések nem alkalmazhatók.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő címkézések mellett kiegészítőleg az alábbi szimbólumok használhatók:

a) a „Nehéz ólomkristály”-nál és az „Ólomkristály”-nál aranyszínű, legalább 1 cm átmérőjű kerek címke, benne PbO 30% vagy PbO 24% jelöléssel,

b) a 2. § (1) bekezdésének ca) pontja szerinti krisztallin üvegnél legalább 1 cm oldalhosszúságú, ezüstszínű, négyzet alakú címke,

c) a 2. § (1) bekezdésének cb) pontja szerinti krisztallin üvegnél legalább 1 cm oldalhosszúságú, ezüstszínű, egyenlő oldalú háromszög alakú címke.

(4) Az (1) bekezdés szerinti feliratok és a (3) bekezdés szerinti szimbólumok ugyanazon a címkén is elhelyezhetők.

Egyéb feliratok elhelyezése

4. § Amennyiben a terméken olyan márka, cégmegjelölés vagy egyéb felirat szerepel, amely - részben vagy egészben - a 2. § (1) bekezdésében felsorolt címkézések valamelyikét, vagy azzal összetéveszthető megnevezést tartalmaz, ezen felirat előtt jól olvashatóan fel kell tüntetni:

a) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott jellemzőkkel rendelkező termék esetében az üvegfajtához tartozó, a 3. § (1) bekezdésében szereplő megnevezések valamelyikét;

b) 2. § (1) bekezdésében meghatározott jellemzőkkel nem rendelkező termék esetében a termék összetételére vonatkozó információt.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagállamok kristályüvegekre vonatkozó jogszabályai közelítéséről szóló 69/493/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Melléklet a 75/1999. (XII. 21.) GM rendelethez

A kristályüveg-kategóriák kémiai és fizikai tulajdonságainak meghatározására szolgáló módszerek

1. Vegyelemzés

1.1. Bárium-oxid és ólom(II)-oxid:

1.1.1. Bárium-oxid+ólom(II)-oxid együttes meghatározása

Platina tégelybe 0,0001 g pontossággal mérjünk ki kb. 0,5 g finomra zúzott üveget (üvegport). Nedvesítsük meg vízzel, majd adjunk hozzá 10 ml 15%-os kénsavat és 10 ml fluorsavat. Melegítsük homokfürdőn, amíg a kénsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni, és újra adjunk hozzá 10 ml fluorsavat. Ismét melegítsük addig, amíg a kénsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni és a tégely falát öblítsük le vízzel. Melegítsük fehér füst újbóli megjelenéséig. Hagyjuk lehűlni, óvatosan adjunk hozzá 10 ml vizet, majd vigyük át egy 400 ml-es főzőpohárba. A tégelyt többször öblítsük ki 10%-os kénsavval és ugyanezzel töltsük fel 100 ml-re. Melegítsük forrásig, majd 2-3 percig hagyjuk forrni. A hőforrásról levéve hagyjuk állni egy éjszakán keresztül. Szűrjük át G4-es üvegszűrő tégelyen, mossuk először 10%-os kénsavval, majd kétszer-háromszor etanollal. Egy órán át szárítószekrényben 150 °C-on szárítsuk. Mérjük le együttesen a keletkezett bárium-szulfátot (BaSO4) és ólom-szulfátot (PbSO4).

1.1.2. Bárium-oxid meghatározása

Platina tégelybe 0,0001 g pontossággal mérjünk ki kb. 0,5 g finomra zúzott üveget (üvegport). Nedvesítsük meg vízzel és adjunk hozzá 10 ml fluorsavat és 5 ml perklórsavat. Melegítsük homokfürdőn, amíg a perklórsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni és újra adjunk hozzá 10 ml fluorsavat. Ismét melegítsük, amíg a perklórsav nem kezd erősen füstölögni. Hagyjuk lehűlni és a tégely falát öblítsük le desztillált vízzel. Melegítsük fel ismét és pároljuk csaknem szárazra. Adjunk hozzá 50 ml 10%-os sósavat és lassan melegítsük, hogy a füstölögtetési maradék feloldódjék. Vigyük át egy 400 ml-es főzőpohárba és vízzel egészítsük ki 200 ml-re. Melegítsük forrásig, majd a forró oldaton vezessünk keresztül kénhidrogént. Amikor az ólomszulfid csapadék a főzőpohár alján leülepedett, zárjuk el a gázáramot. Finom szűrőpapíron szűrjük át és mossuk kénhidrogénnel telített hideg vízzel. A szűrletet forraljuk fel és - szükség esetén - csökkentsük térfogatát 300 ml-re bepárlással. Főzéskor adjunk hozzá 10 ml 10%-os kénsavat. A hőforrásról levéve hagyjuk állni legalább 4 órán keresztül. Finom szűrőpapíron szűrjük le és mossuk hideg vízzel. A csapadékig 1050 °C-on izzítsuk és mérjük le a kapott bárium-szulfát (BaSO4) súlyát.

1.2. Cink-oxid meghatározása

A bárium-szulfát csapadék elválasztása után a szűrlet térfogatát bepárlással csökkentsük 200 ml-re. Metilvörös jelenlétében közömbösítsük ammóniával és adjunk hozzá 20 ml 0,1n kénsavat. A pH-mérőn 0,1n kénsavval, vagy 0,1n nátronlúggal (amelyikre szükség van) állítsunk be pH=2 értéket, és a hideg oldatba vezessünk kénhidrogénáramot. A cinkszulfid csapadékot négy órán át hagyjuk állni, majd finom szűrőpapíron szűrjük. Hideg, kénhidrogénnel telített vízzel mossuk. A szűrőn lévő csapadékot oldjuk fel 25 ml forró, 10%-os sósavval. A szűrőt forrásban lévő vízzel mossuk mindaddig, amíg a térfogat 150 ml nem lesz. Lakmuszpapír jelenlétében ammóniával közömbösítsük és 1-2 g szilárd urotropin hozzáadásával állítsunk be kb. pH=5 értéket. Adjunk hozzá néhány csepp frissen készített vizes 0,5%-os xilenolnarancs-oldatot és 0,1n komplexon III oldattal titráljuk addig, amíg a rózsaszín citromsárgába át nem vált.

1.3. Kálium-oxid meghatározása

kálium-tetrafenilborid csapadékkal és mérlegeléssel

Feltárás: Platina tégelybe mérjünk ki 2 g finomra zúzott üveget (üvegport). 2 ml tömény salétromsavval, 15 ml perklórsavval és 25 ml fluorsavval kezelve, vízfürdőn, majd homokfürdőn tárjuk fel. Füstölögtessük szárazra, majd 20 ml forró vízben és 2-3 ml tömény sósavban oldjuk fel. Öntsük át egy 200 ml-es mérőlombikba és töltsük jelig desztillált vízzel.

Reagensek: 6%-os nátriumtetrafenilborid-oldat: 250 ml desztillált vízben oldjunk fel 1,5 g reagenst. A kis mértékű zavarosságot 1 g alumínium-oxid-hidrát hozzáadásával küszöböljük ki. Rázzuk erősen 5 percig, majd szűrjük le, melynek során az első 20 ml szűrletet ismét öntsük vissza.

A csapadék mosóoldata, mely kálium-tetrafenilboriddal telített: 50 ml 0,1n sósavban oldjunk fel 0,1 g káliumkloridot. Keverés közben nátrium-tetrafenilborid oldatot adjunk hozzá mindaddig, amíg már semmi sem csapódik ki. Üvegszűrőn keresztül szűrjük és desztillált vízzel mossuk. Exszikkátorban szobahőmérsékleten szárítsuk. Ezután 250 ml vízhez adjunk hozzá a megszárított sóból 20-30 mg-ot. Időről időre rázzuk fel. 30 perc elteltével adjunk hozzá 0,5-1 g alumínium-oxid hidrátot. Néhány percig rázzuk, majd szűrjük le.

A művelet elvégzése: A sósavas feltárási folyadékból annyit vegyünk ki, amely kb. 10 mg K2O-t tartalmaz. 250 ml-es főzőpohárban hígítsuk fel kb. 100 ml-re. Lassan, enyhe keverés közben adjuk hozzá a reagensoldatot, pl. 5 mg feltételezett kálium-oxid esetén 10 ml reagenst. Legfeljebb 15 percig hagyjuk állni, majd szűrjük át G3-as vagy G4-es lemért üvegszűrő-tégelyen. A mosófolyadékkal mossuk, majd szárítsuk 30 percig 120 °C-on. Átszámítási faktor kálium-oxidra: 0,13143.

1.4. Tűréshatárok

A tűréshatár az abszolút érték ±0,1%-a minden tömeg meghatározási mérésnél. Amennyiben egy analízis az elemzés tűréshatárán belül a megadott határértékek (30, 24 vagy 10%) alatti értéket eredményez, akkor legalább három elemzés átlagát kell venni. Ha az elemzés az előírt határértéknél magasabb vagy azonos értéket mutat, illetve eléri a 29,95, 23,95 vagy 9,95%-ot, a kristályüveget el kell fogadni a vonatkozó 30, 24, illetve 10%-os kategóriákban.

2. Fizikai meghatározások

2.1. Sűrűség

Meghatározása hidrosztatikus mérleggel történik ±0,01 pontossággal. Levegőben és desztillált vízben 20 °C-on mérjünk le legalább 20 g-os mintát.

2.2. Törésmutató

A törésmutatót refraktométerrel kell meghatározni ±0,001-es pontossággal.

2.3. Mikrokeménység

A Vickers-keménységet az ASTM E 92 65 szabvány szerint kell mérni, azonban 50 g terhelés alkalmazásával és 15 mérés átlagának figyelembevételével.


  Vissza az oldal tetejére