A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2000. (IV. 14.) MeHVM rendelet

egyes munkaköri megnevezésekről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 24. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: * 

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Miniszterelnöki Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.

2. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő részére engedélyezheti a mellékletben meghatározottak szerinti munkaköri elnevezés használatát.

(2) A mellékletben foglalt munkaköri elnevezés használata a munkakör jellegére vagy a szakképzettségre, illetve végzettségre utaló előtaggal is engedélyezhető.

(3) A legalább főosztályvezetői (főosztályvezető-helyettesi) megbízással rendelkező köztisztviselő számára engedélyezhető az adott szervezeti egység elnevezésére utalással a vezetője (vezetőhelyettese) munkaköri elnevezés használata is.

3. § A köztisztviselő tevékenysége jellegének, szervezeti egységének vagy munkakörének változása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaköri elnevezés használatát visszavonja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 1/2000. (IV. 14.) MeHVM rendelethez * 

I. Vezetői megbízás esetén adományozható munkaköri elnevezések

Munkaköri elnevezés Adományozáshoz szükséges vezetői megbízás legalsó szintje
1. gazdasági vezető főosztályvezető
2. vezető jogtanácsos bármilyen vezetői megbízás
3. főigazgató főosztályvezető
4. főigazgató-helyettes főosztályvezető-helyettes
5. elnök főosztályvezető
6. elnökhelyettes főosztályvezető-helyettes
7. főnök (protokoll-, sajtó- stb.) főosztályvezető
8. kabinetfőnök-helyettes a miniszteri kabinetben, illetve titkárságon főosztályvezető-helyettes
9. titkárságvezető állami vezető titkárságán külön jogszabályban meghatározottak szerint
10. titkárságvezető-helyettes miniszterelnöki, miniszteri és államtitkári titkárság esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint

II. Felsőfokú iskolai végzettség esetén adományozható munkaköri elnevezések

1. főreferens

2. főrevizor

3. főtanácsadó

4. jogi előadó

5. jogtanácsos

6. referens

7. revizor

8. tanácsadó

9. titkár (sajtó-, bizottsági-, személyi stb.)

10. jogszabály-előkészítő

11. igazgató (politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó esetén)

12. a miniszterelnök főtanácsadója

13. a miniszterelnök tanácsadója

14. a miniszterelnöki kabinet főtanácsadója

15. a miniszterelnöki kabinet tanácsadója

16. miniszterelnöki személyes főtanácsadó

17. miniszterelnöki személyes tanácsadó

18. a miniszteri kabinet főtanácsadója

19. a miniszteri kabinet tanácsadója

III. Legalább középfokú iskolai végzettség esetén adományozható munkaköri elnevezések

1. irodavezető (bérügyi, igazgatási, munkaügyi, személyügyi, társadalombiztosítási, ügyviteli stb.)

2. médiafigyelő

3. titkárnő


  Vissza az oldal tetejére