A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2000. (VII. 24.) KöM rendelet

a Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Dávod 0271/a-b, 0280/1 a-c, 0280/2 a-b, 0363 a-h ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 74,3 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a természetközeli állapotban megmaradt egykori Duna holtág értékes flórájának és faunájának megőrzése.

3. § *  A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére