A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2000. (III. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szervezett bűnözés megelőzésére és visszaszorítására vonatkozó információk cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. január 13-án aláírt Egyetértési Nyilatkozat kihirdetéséről

(Az Egyetértési Nyilatkozat jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. január 13. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szervezett bűnözés megelőzésére és visszaszorítására vonatkozó információk cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. január 13-án aláírt Egyetértési Nyilatkozatot e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyetértési Nyilatkozat magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szervezett bűnözés megelőzésére és visszaszorítására vonatkozó információk cseréjéről

A Kormányok egyetértenek abban, hogy a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok minisztériumai és szervei a rendészeti és más nemzetközi kapcsolataikban kiváló együttműködésnek örvendenek. A két Kormány között 1997. március 18-a óta kölcsönös bűnügyi jogsegély szerződés van hatályban.

A két Kormányt rendkívüli módon nyugtalanítja az a fenyegetés, amivel a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés nemzetközi terjedése miatt mindkét országnak szembe kell néznie, és ezen fenyegetés elhárítása érdekében szükségesnek látják a munkakapcsolatok elmélyítését az információcsere területén.

A két Kormány egyetért azzal, hogy a köztük megvalósuló információcserét a jogállamokban a személyes adatok védelmére előírt módon hajtják végre.

A Kormányok ezért az alábbiak szerint szándékoznak együttműködni:

INFORMÁCIÓCSERE

1. információt cserélnek annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak egymásnak a nemzetközi méreteket öltő bűncselekmények megelőzésében, felderítésében, visszaszorításában és nyomozásában, valamint más, ezekhez kapcsolódó határon átnyúló cselekményekben;

2. a jelen Nyilatkozatot a vonatkozó belső jogszabályaikkal, valamint nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban hajtják végre, különös tekintettel arra, hogy a másik Kormánytól kapott információ felhasználását csak olyan mértékben korlátozzák, ahogy arról a kölcsönös bűnügyi jogsegély szerződés 7. Cikke rendelkezik, valamint megfelelően figyelembe veszik egymás belső jogszabályait és nemzetközi kötelezettségeit;

3. tájékoztatják egymást a lényeges belső jogszabályaikról és az azokban bekövetkező jövőbeni változásokról.

AZ INFORMÁCIÓ TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDJA

4. a jelen Nyilatkozat szerinti információcsere során minisztériumaik és szerveik útján közvetlen kapcsolatot létesítenek egymással;

5. diplomáciai úton értesítik egymást a közvetlen kapcsolatot fenntartó minisztériumokról és szervekről.

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6. a jelen Nyilatkozat szerint minisztériumaik és szerveik útján szakértőket cserélnek, és technikai segítséget nyújtanak egymásnak.

A VÉGREHAJTÁS MEGKEZDÉSE ÉS A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

A jelen Nyilatkozat végrehajtása attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével veszi kezdetét, hogy a két Kormány értesítette egymást a jelen Nyilatkozat végrehajtásához szükséges előírások teljesítéséről. A jelen Nyilatkozat hatálya az erről szóló, bármelyik Kormány írásbeli értesítését követő hat hónap elteltével megszűnik. A jelen Nyilatkozat rendelkezései nem érintik a kölcsönös bűnügyi jogsegély szerződés vagy egyéb, a két Kormány által megkötött nemzetközi szerződések alkalmazását.

Készült Budapesten, a 2000. évi január hónap 13. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. február 12. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére