A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

79/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodás kihirdetéséről

(A jegyzékváltás 2000. március 7-én megtörtént.)

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodást.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„SZÓBELI JEGYZÉK

A Külügyi és Kereskedelmi Minisztérium üdvözletét küldi a Magyar Köztársaság Nagykövetségének és abban a megtiszteltetésben részesült, hogy tájékoztathatja a Nagykövetséget, hogy Új-Zéland Kormánya a közelmúltban számos változtatást jelentett be bevándorlási politikáját illetően. Ezek közé tartozott a három hónapnál rövidebb időre Új-Zélandot felkereső magyar állampolgárokkal szemben a vízumkötelezettség eltörléséről szóló határozat. A vízumkötelezettség eltörlése 2000. március 1-jén lép hatályba. Mellékeljük a Bevándorlási Miniszter, Tuariki John Delamere által kibocsátott vonatkozó sajtóközleményt.

A Minisztérium tájékoztatni kívánja a Nagykövetséget arról is, hogy a három hónapnál hosszabb időre Új-Zélandot meglátogatni vagy ott tanulmányokat folytatni kívánó magyar állampolgároknak a továbbiakban is szükségük lesz vízumra. Az Új-Zélandon munkát vállalni vagy oda bevándorolni kívánó magyaroknak is be kell szerezniük a vízumot.

A Külügyi és Kereskedelmi Minisztérium megragadja ezt az alkalmat, hogy biztosíthassa a Magyar Köztársaság Nagykövetségét őszinte nagyrabecsüléséről.

Külügyi és Kereskedelmi Minisztérium

Wellington

1999. november 19.”

„A Magyar Köztársaság berlini Nagykövetsége nagyrabecsülését fejezi ki Új-Zéland Nagykövetségének, és van szerencséje visszaigazolni Új-Zéland Külügyminisztériumának 58/343/1. számú, 1999. november 19-én kelt szóbeli jegyzékét.

A Magyar Köztársaság berlini Nagykövetsége tájékoztatja a tisztelt Nagykövetséget, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya örömmel nyugtázza az új-zélandi fél döntését, amellyel lehetővé teszi, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai 2000. március 1-jétől legfeljebb három hónapos tartózkodás időtartamára vízum nélkül léphetnek be és tartózkodhatnak Új-Zélandon.

A Magyar Köztársaság és Új-Zéland közötti állampolgári kapcsolatok szélesítésének óhajától vezérelve, valamint viszonozva az új-zélandi félnek a magyar állampolgárok számára nyújtott beutazási és tartózkodási kedvezményét, a Magyar Köztársaság Kormánya 2000. március 15-től az új-zélandi állampolgárok számára biztosítja a vízummentes beutazás és tartózkodás jogát az alábbi feltételekkel.

A Magyar Köztársaság idegenrendészeti jogszabályaiban foglaltak teljesítése mellett, az érvényes útlevéllel rendelkező új-zélandi állampolgárok 2000. március 15-től vízum nélkül léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken.

Az új-zélandi állampolgárok látogatás, turizmus, valamint nem munkavállalás vagy jövedelemszerző tevékenység folytatását célzó beutazás esetén legfeljebb 90 napig, vízum nélkül tartózkodhatnak a Magyar Köztársaság területén.

A 90 napot meghaladó beutazási és tartózkodási szándék esetén, valamint ha az új-zélandi állampolgár munkát kíván vállalni, vagy jövedelemszerző tevékenységet kíván folytatni, illetve be kíván vándorolni, vízumkérelmet kell benyújtania a Magyar Köztársaság konzuli vagy diplomáciai képviseletén.

A Magyar Köztársaság berlini Nagykövetsége megállapítja, hogy a jelen szóbeli jegyzékkel és Új-Zéland Külügyminisztériumának 58/343/3. számú, 1999. november 19-én kelt szóbeli jegyzékével a két ország állampolgárainak vízummentes beutazását és tartózkodását szabályozó rendszer jött létre, amelyet a magyar fél kész az új-zélandi féllel azonos ideig fenntartani.

A Magyar Köztársaság berlini Nagykövetsége ezen alkalmat is megragadva, Új-Zéland berlini Nagykövetségét kiváló nagyrabecsüléséről biztosítja.

Berlin, 2000. március 7.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a megállapodás rendelkezéseit azonban 2000. március 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére