A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között Budapesten, 1999. szeptember 30-án aláírt állat-egészségügyi egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2000. március 31-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között Budapesten, 1999. szeptember 30-án aláírt állat-egészségügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Állat-egészségügyi egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek),

az állategészségügy területén megvalósítandó együttműködési óhajuktól vezérelve, az állatjárványok megelőzése és leküzdése, valamint azok széthurcolásának megakadályozása céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek együttműködnek az állategészségügy területén és az állatok, állati eredetű termékek és nyersanyagok, a takarmányok szállítása során megteszik a szükséges intézkedéseket az állatjárványok egyik Fél országának területéről a mási Fél országának területére való behurcolásának megakadályozására.

2. Cikk

1. Az állatjárványok megelőzése és leküzdése érdekében a Felek illetékes állat-egészségügyi hatóságai havonként megküldik egymásnak országaik állatjárvány-helyzetét ismertető kiadványokat, bulletineket.

2. Szükség esetén a Felek illetékes állat-egészségügyi szervei információcserét valósítanak meg az állatjárványok leküzdésével és megelőzésével kapcsolatos kérdésekben.

3. Cikk

Az állategészségügy tudományos és gyakorlati jelentőségű kérdéseinek tanulmányozása céljából a Felek közös megállapodás alapján, szemináriumok tartása és szakemberek kiküldetése révén, delegációcseréket szervezhetnek közös rendezvények megvalósítására.

A jelen Egyezmény alapján megvalósuló delegációcserék utazási költségeinek elszámolása közös megállapodás alapján történik.

4. Cikk

A jelen Egyezményben foglaltak végrehajtásának illetékes szerveként a Magyar Fél a Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumát, az Orosz Fél pedig az Oroszországi Föderáció Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumát jelöli meg és hatalmazza fel.

5. Cikk

A jelen Egyezményben foglaltak értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a Felek tárgyalások útján oldják meg.

6. Cikk

A jelen Egyezményt a Felek hatályos belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napját követő 30. napon lép hatályba.

A jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt-öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt azt diplomáciai úton nem mondja fel.

Készült Budapesten, 1999. szeptember 30-án, két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat 2000. április 30. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére